Domea - Hvad må jeg som lejer?

Videre til indhold | Videre til menunavigation

Vil du vide mere?

​​Du kan læse mere om at bo alment på din afdelings hjemmeside. Find den her.

Hvad må jeg som lejer?

Som beboer i en almen bolig har du en række lovfæstede rettigheder, som ikke kan ændres af hverken boligafdelingen eller boligorganisationen. Her nævnes de væsentligste:
 • Du har ret til at deltage i beboerdemokratiet og dermed få indflydelse på boligafdelingens drift og udvikling.
   
 • Du har brugsretten over lejemålet, og da boligen er ukrænkelig, må alle former for undersøgelser kun ske efter retskendelse.
   
 • Du har installationsret, hvilket betyder, at du som udgangspunkt har ret til at foretage sædvanlige installationer, men skal give besked til Domeas lokale boligcenter forinden. 
   
 • Du har ret til at opstille radio- og tv-antenne/parabol på ejendommen efter boligorganisationens anvisning. Det kan være i form af et fælles antenneanlæg.
   
 • Du har råderet. Dvs. ret til at udføre nærmere specificerede forbedringer og få økonomisk godtgørelse for de dokumenterede udgifter.
   
 • Du har ret til at bytte bolig med en anden beboer.
   
 • Du har ret til at fremleje op til halvdelen af boligens rum i op til 2 år, så længe det samlede antal beboere ikke overstiger antallet af rum. 
   
 • Falder du bort, har din ægtefælle eller anden person ret til at forsætte lejemålet, hvis vedkommende har delt husstanden med dig i minimum 2 år op til dødsfaldet.
 • Domea
 • Oldenburg Allé 3
 • 2630 Taastrup
 • CVR: 56710116
 • Tlf: 76 64 64 64