Domea - Spørgsmål og svar

Videre til indhold | Videre til menunavigation

Ofte stillede spørgsmål

Må jeg holde husdyr?

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling om der gives tilladelse til at holde husdyr, hvilke husdyr og hvor mange. I de tilfælde kræves en skriftlig ansøgning.

Du kan se i afdelingens husorden om du må holde husdyr. Spørg din ejendomsmester, eller find oplysningerne i Beboermappen på din afdelings lokale hjemmeside.

Find lokale afdelingshjemmesider her

Må jeg bytte min bolig?

​Ja. Som lejer har du ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.

For at bytte din bolig, er der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Find dem her sammen med §69: Regler om bytte i lov om leje af almene boliger.

Udfyld vores bytteformular
Når du har sikret dig, at du opfylder betingelserne for boligbytte, skal du, den du vil bytte med samt dennes boligorganisation udfylde en elektronisk formular. Du finder formularen til bytte af bolig her.
Må jeg fremleje min bolig?
Du må fremleje hele din bolig i indtil 2 år, når fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du kan læse mere om reglerne for fremleje her.
 
Når du har sikret dig, at du opfylder reglerne, skal du og fremlejer udfylde en elektronisk formular, som du skal underskrive med NemID.  Du finder formularen på vores kontaktside.
Hvad siger loven om almen leje?
Som lejer i en almen bolig har du nogle rettigheder, som er besluttet ved lov. Det er en god idé at sætte sig ind i loven, når du vælger at bo til leje, så du kender både dine rettigheder og pligter.
 
Læs mere på:
 
 Boligselskabernes Landsforening
Hvad er råderet?

Lejere i almene boliger har ret til at udføre forbedringer indvendig i boligen, og ved fraflytning få godtgjort en forholdsvis andel af de afholdte udgifter. Boligorganisationen skal dog godkende dine forbedringer inden du starter.

Læs mere om råderet i Beboermappen på afdelingens hjemmeside. Hent brochuren om råderet her

Er jeg berettiget til boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som beslutter om du er berettiget til boligstøtte. 
 
Hvordan søger jeg boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som beslutter om du er berettiget til boligstøtte. 
 
Kan jeg låne penge til indskuddet?

Ja, hvis du flytter i en almen bolig, kan du som udgangspunkt søge kommunen om lån til beboerindskud. Du kan søge, hvis du og boligen opfylder en række kriterier.

Læs mere om lån til boligindskud på www.borger.dk her

Undersøg evt. også din lokale kommunes hjemmeside. Gå til www.borger.dk for at få mere information

 

 

Hvornår får jeg min lejekontrakt?

Når Kundeservice har modtaget den underskrevne lejekontrakt, sender vi din genpart af lejekontrakten hurtigst muligt. Lejekontrakten bør opbevares omhyggeligt, så den altid kan findes frem, hvis der skulle blive behov for det.

Du kan få tilsendt lejekontrakten i brevform eller underskrive den elektronisk via NemID, hvilket er nemt og hurtigt.

Hvornår kan jeg hente nøglen til min nye bolig?

Du skal lave en aftale med ejendomsmesteren/Servicecenteret for at få udleveret nøglerne til din nye bolig. På din afdelings hjemmeside under Kontakt kan du se adresse, telefonnummer og kontorets åbningstider.

Du kan kun få udleveret nøglen, hvis du fremviser en kvittering for betaling af leje og indskud og eventuelt et underskrevet lånedokument fra kommunen.

Hvad er fristen for opsigelse?
Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned. Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv. indtil opsigelsesvarslet udløber.
 
Bemærk: Nogle ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse op til den første i en måned. Se i din lejekontrakt, om det gælder for din bolig.
 
 
 
Hvornår skal jeg flytte fra mit opsagte lejemål?
OBS: I din lejekontrakt kan du se de specifikke regler for fraflytning i netop din afdeling.
 
Når du har sagt dit lejemål op eller skal fraflytte det af anden grund, skal du give ejendomsmesteren adgang til at bese lejligheden, og du skal, senest 8 dage før du flytter, opgive en adresse, du kan kontaktes på.
 
Har du som lejer pligt til helt eller delvis at istandsætte det lejede ved fraflytning, kan det aftales, at du fraflytter det lejede indtil 14 dage før lejeforholdets ophør. Hent blanket til opsigelse
Hvordan klager jeg over flytteafregningen?
Hvis du vil gøre indsigelse overfor det endelige flytteregnskab, kan du klage. Vær opmærksom på følgende:
 1. Klagen skal være skriftlig og personlig
 2. Du skal i indsigelsen tydeligt specificere de områder i flytteafregningen, som du er uenig i
 3. Klagen sender du til dit boligcenter, Mrk: Klage
 4. Find boligcentrets adresse på afdelingens hjemmeside under Kontakt
Beboerklagenævnet
Hvis du bliver uenig med dit boligselskab, er der mulighed for at klage til beboerklagenævnet. Dette skal ske skriftligt og koster et mindre beløb.
 
Siden 1998 har alle kommuner med almene boliger haft pligt til at oprette et beboerklagenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner. Hvis du vil indbringe en sag for beboerklagenævnet, skal du henvende dig til beboerklagenævnet i den kommune, hvor afdelingen ligger. Læs mere på www.borger.dk.
Hvor skriver jeg mig på venteliste?

Gå til Søg bolig. Når du har udvalgt de boliger, du vil skrives op til, skal du vælge Gå til godkendelse i venstre side af skærmen. Herefter skal du logge ind, eller oprette dig som ansøger. Det er også her du betaler gebyr for opnotering til boligorganisationen. Du kan evt. starte med at oprette et login her

Hvordan får jeg en almen bolig?

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet på venteliste til en bolig i et alment byggeri. Hvis der ikke umiddelbart er en ledig bolig, kan du skrive dig på venteliste i det boligselskab, som ejer afdelingen.

Hver boligorganisation har sin egen venteliste. For 187,50 kr om året kan du skrive dig på venteliste til alle boligorganisationens afdelinger, hvis du i øvrigt opfylder kriterierne for fx familie- eller ældreboliger. Ungdomsboliger opererer oftest uden gebyr.

Gebyret dækker boligorganisationens omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten. Hvis du vil skrives på venteliste i to forskellige boligorganisationer, skal du betale to gebyrer. Domea administrerer ventelister for en række boligorganisationer, så du kan skrive dig op i flere organisationer samtidig.

Hvad nummer er jeg på ventelisten til det konkrete lejetilbud?

Da lejetilbud sendes til flere ansøgere på samme tid, kan der være flere ansøgere, der er interesserede i lejemålet.

Den ansøger, der har den længste anciennitet får lejemålet tildelt. Derudover har den interne venteliste fortrinsret over den eksterne.

Hvor kan jeg finde plantegninger over lejemålet?
Det er ikke alle steder, der forefindes plantegninger. Men de vil typisk ligge på afdelingens egen hjemmeside under Om afdelingen.
Hvordan logger jeg ind på ventelisten?
Gå ind på ventelisten. Brug de tilsendte oplysninger om brugernavn og kodeord eller opret nye.
Hvad gør jeg, når jeg har glemt mit kodeord?

Er dit kodeord bortkommet, kan du bestille et nyt.

Nyt kodeord til ventelisten
Nyt kodeord til ventelisten bestiller du her

Nyt kodeord til din afdelings lokale hjemmeside
Kodeord til hjemmesider kan bestilles på de respektive afdelinger eller organisationers hjemmesider, hvis du er oprettet. Brug linket 'Glemt adgangskode', som du finder i loginfeltet.

Du kan også få hjælp ved at komtakte vores Websupport via denne formular

 

Hvordan ændrer jeg min adresse på ventelisten?
Hvis du er flyttet og stadig gerne vil modtage tilbud om bolig, er det dit ansvar at ændre adresse og andre oplysninger på ventelisten.
 
Du vil blive slettet af listen, hvis vi modtager din årlige opkrævning retur og beløbet ikke bliver betalt.
 

Log ind på ventelisten. Her kan du ændre adresse, husstandssammensætning og boligønsker.

Hvordan svarer jeg på, om jeg er interesseret i et boligtilbud?

Du kan svare ja eller nej til et boligtilbud ved at bruge vores kontaktformular her.

OBS!
Vær opmærksom på, at undlader du at besvare dit tilbud med enten Ja tak eller Nej tak, vil din ansøgning blive stillet i bero, og du får ikke længere tilsendt tilbud, men optjener blot anciennitet. Du skal så logge ind på ventelisten for at gøre din status aktiv igen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg...

Har du spørgsmål til Domea Kundeservice, så benyt vores kontaktside her.

Hos Kundeservice kan du få svar på spørgsmål vedr. huslejen, problemer i lejligheden, indvendig vedligeholdelse, installation af fx en vaskemaskine, forbedringer i boligen, opsigelse af dit lejemål samt bytte eller fremleje af din bolig. 

Kan jeg få sendt et nyt indbetalingskort til betaling af min husleje?
Ja, tag kontakt til dit lokale boligcenter.
Overvej at tilmelde dig PBS. Så sker opkrævningen automatisk, til tiden og du slipper for både gebyr og besvær med indbetalingskort.
Hvorfor skal jeg efterbetale?
Det kan der være flere grunde til. En grund kan være at enhedspriserne er steget på fx vand. Det kan også være, fordi dit forbrug har ændret sig i forhold til sidste år, fx på varme efter en kold vinter.
Hvad er fleksibel udlejning?
Fleksibel udlejning betyder, at hvis du opfylder visse kriterier, kan du rykke op på ventelisten til et givent lejemål. Kommunen og de enkelte boligorganisationer aftaler kriterierne indbyrdes, og kan variere fra kommune til kommune.
Typisk vil du kunne se under de enkelte boligafdelinger, om der er fleksibel udlejning.
 
Blandt de mest almindelige kriterier er, at du:
 • Har arbejde i kommunen, men bor i en anden. Kaldes også pendlerordning.
 • Er uddannelsessøgende.
 • Er nyskilt og skal bruge en bolig hurtigt.
 • Er senior og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig.
Det koster 67,50 kr oven i opnoteringsgebyret at blive skrevet op efter reglerne om fleksibel udlejning.
Hvordan logger jeg ind på vores hjemmeside første gang?

Opret din profil

 1. Indtast brugernavn og adgangskode. Dem finder du enten fra dit Domea girokort, eller fra din PBS opgørelse under din Domea indbetaling. Bemærk at koden skal tastes ind med små bogstaver.
 2. Indtast din email-adresse - den er fremover dit brugernavn.
 3. Lav en ny adgangskode.
 4. Nu modtager du en email på den adresse, du har angivet som brugernavn.
 5. Klik på linket i emailen for at aktivere din profil. 
 6. De oprindelige koder kan herefter ikke længere benyttes til at logge ind.
 7. Log ind med din emailadresse og din nye selvvalgte adgangskode.

Du kan også finde en mere udførlig vejledning til login her.

Glemt adgangskode
Få tilsendt din adgangskode ved at klikke på ’Glemt adgangskode’ i login-feltet på din hjemmeside.
Adgangskoden sendes til den emailadresse, du har angivet som brugernavn.
 
Hjælp
Skriv til websupport@domea.dk, hvis du har tekniske vanskeligheder.
Hvordan er jeg forsikret?
Domeas forsikring dækker ikke eventuelle skader på dit indbo, men kun skader på selve ejendommen. Det er derfor meget vigtigt, at have eller tegne en indboforsikring, når du flytter ind i en lejebolig.

Hvis uheldet sker

Hvis din bolig bliver skadet af fx brand, er det din egen indboforsikring, som skal dække både udgifter til nyt indbo og til en midlertidig bolig (genhusning), mens skaderne udbedres.

Godt tilbud på forsikring
Har du ikke allerede en indboforsikring, kan du igennem Domea få et godt tilbud fra Alm. Brand.
Ring på 70 12 72 00 eller gå ind på www.almbrand.dk/forsikring. Husk at oplyse, at du er beboer hos Domea.

Få flere gode råd om brandsikkerhed her.
Hvem kontakter jeg vedr. boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtte.
 
 • Domea
 • Oldenburg Allé 3
 • 2630 Taastrup
 • CVR: 56710116
 • Tlf: 76 64 64 64