Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Fogedretten skal hjælpe dig

Du kan blive indkaldt til fogedretten, fordi en kreditor ønsker rettens hjælp til at inddrive gælden eller foretage udlæg. Fogedretten er en del af byretten, og afgørelsen har samme virkning som en dom. Den bliver dog ikke registreret på din straffeattest. Du skal huske, at fogedrettens formål er at hjælpe dig ved bl.a. at sikre, at loven bliver overholdt.

Når stævningsmanden banker på

Fogedretten er kreditors bedste mulighed for at få inddrevet din gæld. Kreditor skal dog dokumentere over for fogedretten, at du skylder dem penge. Hvis fogedretten finder dokumentationen tilstrækkelig, vil du modtage en indkaldelse, som skal forkyndes. Det vil sige, at den skal fremlægges for dig. Du kan modtage den i din e-boks eller ved at en stævningsmand banker på hjemme hos dig. Dette kan ske på alle tider af døgnet. Han vil altid optræde høfligt og professionelt og så diskret som muligt. Hvis det ikke lykkes at træffe dig, vil indkaldelsen blive overdraget til politiet.

Indkaldelsen indeholder informationer om, hvilken kreditor der indkalder dig. Desuden vil gældens omfang fremgå, og du kan ligeledes læse, hvor og hvornår du skal møde op i fogedretten. Der vil også være en frist for at gøre indsigelser mod indkaldelsen. Derfor er det meget vigtigt, at du læser den grundigt igennem.

Vigtigt at møde op

Det er vigtigt, at du møder op, hvis du bliver indkaldt. Ellers ender det med, at politiet henter dig, og det gør de, uanset om du er sammen med dine børn. I så fald skal du være i politiets varetægt frem til, fogedretten og kreditor kan møde dig (Hurtigst muligt).

Du skal indsende en lægeattest, hvis du er forhindret på grund af sygdom.

Kort møde

Et møde er som regel kun af 5-10 minutters varighed, og det foregår som regel i et kontorlokale i byretten. Til stede vil (foruden dig) være fogeden samt kreditor. Fogeden kan finde på at stille spørgsmål som: Hvor bor du? Hvad er dine huslige udgifter? Ejer du noget? Hvor mange penge har du til rådighed?

Tag relevante papirer med:

  • Årsopgørelsen fra Skat
  • Forskudsopgørelsen fra Skat
  • Dine lønsedler
  • Et opdateret budget, gældsbeviser etc.

Kan du ikke finde dine papirer, så mød op alligevel. Fogedretten lægger vægt på, at du udviser en vilje til og et ønske om at finde en løsning.

Insolvens

Ejer du ikke noget af værdi, afgiver du en insolvenserklæring. Den betyder, at du ikke kan blive indkaldt til fogedretten de næste 6 måneder. Dog må dine kreditorer fortsat gerne kontakte dig med henblik på at indgå en afdragsaftale.

KILDE: Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning

VIDEO: Mødet i Fogedretten.