Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Besøg af inkassofirma

Betaler du ikke dine regninger til tiden, kan de som yderste konsekvens blive sendt til inkasso. Inkasso foregår enten via en advokat eller et inkassobureau. Når gælden er overdraget til inkasso, er det inkassovirksomheden, som overtager al kontakten med dig.

Advokaten eller inkassobureauet vil prøve at finde en løsning, så gælden kan blive betalt. Du vil blive involveret. Inkasso er styret af inkassoloven, som betyder, at der er nogle tydelige regler for, hvordan og hvornår de må kontakte dig. Fx må inkassofirmaet godt besøge dig derhjemme for at indgå en aftale. Besøget skal dog varsles i ”rimelig” tid, og du er på ingen måde forpligtet til at være hjemme. Ligeledes er du heller ikke forpligtet til at tale med dem, hvis du er hjemme.

Ifølge inkassoloven skal medarbejderen være i stand til at legitimere sig, og han/hun skal altid optræde høfligt og sagligt.

Du skal som minimum have modtaget én rykker, inden din regning bliver sendt til inkasso, hvori du varsles om inkasso. En privat kreditor må max sende tre rykkere med et gebyr á 100 kroner pr. rykker. Hvis der er tale om, at gælden er til det offentlige, må rykkergebyret være på max 250 kroner pr. rykker.

Når din regning sendes til inkasso

Sendes din regning til inkasso, modtager du et brev, hvori inkassofirmaet fortæller, at inddrivelsen af din gæld nu er overdraget til dem.

I den situation er det en god idé at kontakte inkassofirmaet, så I kan begynde en dialog om gælden. Bed dem sende dokumentation, hvis du er i tvivl om, hvor din gæld stammer fra. Det kan fx være en kopi af gældsbrevet, en dom fra fogedretten eller et frivilligt indgået forlig.

Herefter må du forklare inkassofirmaet, hvorfor du ikke har betalt som aftalt. Fortæl om alt, der har relevans i forhold til din økonomi.

Selv om inkassoselskabet ikke har krav på det, kan du blive bedt om at fremvise årsopgørelser, budget, lønsedler osv. I nogle situationer vil det dog åbne mulighed for at indgå en aftale, der passer til netop din situation. Men du bør kun indgå en aftale om afdrag, hvis du er sikker på, at du kan overholde den. Det er bedre at afbetale lidt på gælden kontinuerligt end at give op halvvejs, fordi det er umuligt at overholde aftalen.

Det er også vigtigt at holde en god dialog. Det viser, at du har viljen til at finde en løsning på gælden.

Gæld bortfalder uden dokumentation

Du skal straks gøre indsigelser over for inkassoselskabet, hvis du ikke er enig i det krav, som er forelagt for dig. Derefter skal du bede inkassofirmaet om dokumentation for kravet. Hvis ikke dokumentationen kan fremskaffes, kan det være, at gælden ikke kan inddrives. Dermed bortfalder kravet.

Her er det vigtigt, at dine indsigelser er reelle. Du risikerer, at sagen bliver videregivet til domstolene. Når sagen skal afgøres ved domstolene, kan du blive dømt til at betale sagsomkostningerne.

Fogedretten

Hvis inkassofirmaet ikke kan indgå en aftale med dig - og/eller ikke kan komme i kontakt med dig - kan fogedretten få sagen. Når det sker, bliver du registreret som ”dårlig betaler” i RKI eller Debitor Registret.

Her kan du læse mere om fogedretten

Læs mere om at være registreret som dårlig betaler herKILDE: Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning