Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Alle kreditorer kan begære din ejendom på tvangsauktion

Hvis du ikke har betalt dine kreditorer til tiden, kan din ejendom komme på tvangsauktion. Kreditorerne er normalt kreditforeningen og private pantebreve. Men alle kreditorer kan praktisk talt begære din ejendom på tvangsauktion. Kontakt altid dine kreditorer, så snart du kan se, at du ikke har mulighed for at betale. Måske kan du nå at sælge din ejendom i fri handel til en bedre salgspris, eller du kan få en betalingsaftale på plads.

Tvangsauktion: Sådan fungerer det

Det er et krav, at du har modtaget minimum én rykker fra kreditorerne, inden de må overdrage sagen til inkasso. Herefter vil du blive kontaktet af inkassofirmaet. Hvis det ikke er muligt at indgå en aftale om afbetaling, kan inkassofirmaet anmode fogedretten om udlæg i din ejendom. Det er vigtigt, at du møder op i fogedretten. Der er mødepligt. Dog vil udlægsforretningen blive gennemført, selv om du ikke møder op.

Her kan du læse mere om fogedretten

Inden tvangsauktionen vil du blive indkaldt til et vejledningsmøde i fogedretten. Her vil du have mulighed for at afværge auktionen. Det kan fx lade sig gøre, hvis du kan påvise, at du kan dække hele dit udestående. Fogedretten kan beskikke dig en advokat, som kan hjælpe dig igennem tvangsauktionen.

Du kan læse mere om fri proces her

Hvis du ikke kan påvise, at du kan dække hele dit udestående, vil tvangsauktionen blive gennemført. I forbindelse med tvangsauktion vil du blive registreret i RKI. Du vil blive slettet herfra efter to år, såfremt alle kreditorer har fået deres penge. Er der derimod ikke dækning til alle kreditorerne, slettes registreringen først efter fem år.

Prisen på boligen

Det er op til kreditors advokat at udarbejde en salgsopstilling på boligen. Det er derfor nødvendigt, at vedkommende får adgang. Advokaten kan med fogedrettens hjælp få adgang til din ejendom, hvis du ikke selv er der eller nægter at åbne op. Prisen på boligen afgøres i sidste ende af en lang række faktorer.

Men det er vigtigt, at du får din bolig til at fremstå så indbydende som muligt.

På denne måde øger du mulighederne for en højere pris. Det giver en lavere restgæld i den anden ende.

Hvis du ikke tilfreds med salgsprisen ved 1. auktion, har du ret til at begære 2. auktion afholdt inden for fire uger. Dog skal du selv stille sikkerhed for omkostningerne herved. Opnås der ikke højere bud på 2. auktion, vinder budgiveren fra 1. auktion tvangsauktionen. I perioden op til tvangsauktionen, er du kun forpligtet til at give adgang til din bolig i forbindelse med én fremvisning.

Efter tvangsauktionen

En evt. ny ejer kan kræve, at du flytter omgående. Alle udlæg og evt. pant i ejendommen slettes af tingbogen, og fogedretten afregner med kreditorerne.

Til sidst vil du modtage en opgørelse over restgælden, som du stadig hæfter for. Er det kreditforeningen, der har købt boligen, vil du først få en opgørelse, når ejendommen er solgt videre. En evt. fortjeneste vil blive godskrevet restgælden. Når auktionen er helt afsluttet, bør du lægge en plan for din fremtidige økonomi.

Du kan finde inspiration til at få styr på din gæld her

I få tilfælde vil det være muligt at opnå gældssanering med kreditorerne.

Du kan læse mere om gældssanering her

Du kan ansøge om et møde i et af rådgivningscentre her

 

KILDE: Forbrugerrådet TÆNKs Gældsrådgivning