Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Der skelnes mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse af afdelingerne:

  • Indvendig vedligeholdelse defineres normalt som maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i lejemålet
  • Den udvendige vedligeholdelse er herefter al anden vedligeholdelse, uanset om det er inden for eller uden for lejemålet

Der er to forskellige indvendige vedligeholdelsesordninger samt en variant. De kan ikke sammenblandes, og der kan derfor kun gælde én ordning i det konkrete tilfælde. Det er nu suverænt boligafdelingens kompetence at vælge den indvendige vedligeholdelsesordning, der skal gælde afdelingen. Der skal for hver afdeling være udarbejdet et vedligeholdelsesreglement, som du får udleveret, når lejekontrakten bliver indgået.

Indvendig vedligeholdelse af boligen omfatter:

  • Hvidtning
  • Maling
  • Tapetsering
  • Gulvbehandling

De tre ordninger

A-ordning
Boligen er normal-istandsat ved indflytning. Beboeren har vedligeholdelsespligten i boperioden (maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling). Beboeren skal betale beløbet til normal-istandsættelse ved fraflytning (maling, hvidtning og tapetsering). Beløbet nedskrives over max. 10 år, hvorefter udgifterne til normal-istandsættelse ved fraflytning påhviler boligafdelingen. Misligholdelse betales af beboeren.

A-ordning med NI-beløb
Denne ordning afviger fra A-ordningen ved, at boligen ikke er normal-istandsat ved indflytning, men indflytter får et beløb til normalistandsættelse.

B-ordning
Boligen skal ikke istandsættes ved indflytning og fraflytning, men misligholdelse er udbedret og betalt af den fraflyttede beboer. Boligafdelingen har vedligeholdelsespligten i boperioden (maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling).

Boligen har en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan bruge til at få dækket udgifter til vedligeholdelse, når det er nødvendigt og når der er midler på kontoen, som indbetales via lejen. Beboerne er selv med til at bestemme hvor meget, der skal spares op til vedligeholdelse til boligerne i en afdeling. Henlæggelserne til vedligeholdelse sker med et årligt beløb i forhold til lejemålets størrelse ved, at der i afdelingens budget fastsættes et beløb per m2.