Bestyrelsen

Formand Trine Feldstedt
Næstformand Mona Jensen
Medlem Kirsten Madsen
Medlem Kim Randrup
Medlem Kaia Lillian Bergenhagen
Medlem Kirsten Mortensen
Medlem Ulla Lundin
Medlem Jens Tusgaard
Medlem Lise-Lotte Larsen
1. Suppleant Povl Povlsen
2. Suppleant Pernille Boldrup

Servicecenter

Servicecenter Frederikssund
Heimdalsvej 7 C
3600  Frederikssund
sc.frederikssund@domea.dk
Telefon: 76 44 40 00
Kontortid
Mandag-Fredag 8.00-12.00

Afdelinger

Om boligselskabet

Boligselskabet er en almen boligorganisation. Boligselskabets boliger udlejes efter bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv.. Som hovedregel udlejes selskabets familieboliger derfor efter venteliste, men hver fjerde ledige bolig stilles dog til rådighed for kommunen. Eventuelle ungdomsboliger udlejes ligeledes efter venteliste, men som hovedregel kun til ansøgere, der er optaget på godkendt uddannelse. Eventuelle ældre-/plejeboliger anvises normalt 100 % af kommunen.

Ventelister

Skriv dig på ventelister her