Bestyrelsen

Formand Hanne Weidick Frederiksen
Næstformand Vinnie Klausen
Medlem Else Marie Aabrink
Medlem Finn Magne Pedersen
Medlem Kurt Faber
Medlem Lennart Ramstrup
Medlem Orla Holm

Ejendomskontor

Rødovre Ældreboligselskab
Tolido Rengøring v/Tommy Andersen Valhøjs Alle 177
2610  Rødovre
twa@vigenrengoring.dk
Telefon: 36 73 11 64

Afdelinger

Om boligselskabet

Boligselskabet er en almen boligorganisation. Boligselskabets boliger udlejes efter bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv.. Som hovedregel udlejes selskabets familieboliger derfor efter venteliste, men hver fjerde ledige bolig stilles dog til rådighed for kommunen. Eventuelle ungdomsboliger udlejes ligeledes efter venteliste, men som hovedregel kun til ansøgere, der er optaget på godkendt uddannelse. Eventuelle ældre-/plejeboliger anvises normalt 100 % af kommunen.

Ventelister

Du kan skrive dig op på Rødovre ÆB venteliste.