Bestyrelsen

Formand Mogens Justesen
Næstformand Narda Pedersen
Medlem Hilda Pedersen
Medlem Henrik Erngaard
Medlem Uffe Frejdal Nielsen

Servicecenter

Servicecenter Jægerspris
Egeparken 4
3630  Jægerspris
sc.jaegerspris@domea.dk
Telefon: 76 44 48 00
Kontortid
Mandag - fredag ml. kl. 8.30 - 12.00

Afdelinger

Om boligselskabet

Tornved Ældreboligselskab stiftedes i 1997 i forbindelse med omdannelse af selvejende institutioner til almene boligafdelinger. De selvejende institutioner bestod af: S/I Ældreboligerne I i Tornved Kommune bestående af 30 ældreboliger Rosenvænget i Mørkøv og 48 ældreboliger Elmelunden i Jyderup samt aktivitetscentre og centralkøkkener i både Mørkøv og Jyderup. S/I Ældreboligerne II i Tornved Kommune bestående af 4 boliger i Stigs Bjergby, 4 boliger i Skam-strup og 8 boliger beliggende Martin Lønnesvej i Mørkøv, alle overtaget fra Tornved Kommune. Samtidig købtes 50 kollektivboliger Rosenvænget i Mørkøv. Disse boliger havde i forvejen fælles drift med de øvrige ældreboliger på Rosenvænget. Det sidste bestyrelsesmøde i S/I Ældreboligerne i Tornved Kommune I og II afholdtes den 31. okto-ber 1997 og det første bestyrelsesmøde i Tornved Ældreboligselskab afholdtes 4. december 1997 og omdannelsen til alment boligselskab godkendtes af kommunalbestyrelsen i Tornved Kommune den 27. august 1997. Alle boligerne blev samlet i afdeling 1, mens aktivitetscentrene i Jyderup og Mørkøv samledes i af-deling 2.

Ventelister

Skriv dig på ventelister her