Bestyrelsen

Formand Villy Svane
Næstformand Jens Hansen
Kasserer Inge Helene Rahbek
Medlem Inge Helene Rahbek
Medlem Sonja Ruth Madsen
Medlem Helle Sørensen
1. Suppleant Vakant 3125
2. Suppleant Vakant 3125

Servicecenter

Servicecenter Vordingborg
Københavnsvej 5
4760  Vordingborg
sc.vordingborg@domea.dk
Telefon: 76 44 42 00
Kontortid
Mandag - Fredag 09.00-12.00
Telefontid: Mandag - Fredag 9.00-12.00

Se på kort

Om afdelingen

VELKOMME TIL SPURVEMOSEGÅRD
- Rækkehuse med have godt beliggende i Dalby
Familie- og ungdomsboligerne er beliggende i Spurvemosegård, mens ældreboligerne ligger på Lindhardsvej. Alle er i ét plan, bortset fra Spurvemosegård 12-18, som har både stue og første sal. Afdelingen råder over et dejligt fælleslokale til 50 personer, som kan lejes til private arrangementer. Det er også i fælleshuset, der foregår en række aktiviteter, så som fællesspisning, håndarbejdsaktiviteter og kortspil. Trafiksikkerheden er prioriteret højt i Spurvemosegård, idet alle tilkørselsvejene opfattes som "stilleveje", og parkeringsarealer som "opholds- og legeområder" d.v.s., at al motoriseret trafik skal ske med dæmpet hastighed og på de svagere trafikanters betingelser. Stiarealer mellem boligerne er udformet som et stræde/torveforløb, alene beregnet for gående og cyklende. I Spurvemosegård findes 16 carporte, som kan lejes efter venteliste.

Lejemål i afdelingen