Bestyrelsen

Formand Inga Skjærris Nielsen
Næstformand Bendt Kristiansen
Medlem Else Møller
Medlem Doris Sørensen
Medlem Liselotte Thomsen
Medlem Finn Magne Pedersen
Medlem Ellen Jensen
Medlem Vakant
Medlem Marie Jørgensen

Afdelinger

Om boligselskabet

Boligselskabet er en almen boligorganisation. Boligselskabets boliger udlejes efter bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv.. Som hovedregel udlejes selskabets familieboliger derfor efter venteliste, men hver fjerde ledige bolig stilles dog til rådighed for kommunen. Eventuelle ungdomsboliger udlejes ligeledes efter venteliste, men som hovedregel kun til ansøgere, der er optaget på godkendt uddannelse. Eventuelle ældre-/plejeboliger anvises normalt 100 % af kommunen.

Ventelister

Skriv dig på ventelister her