Bestyrelsen

Formand Villy Andersen
Næstformand Niels Bebe
Medlem Inge Gregersen
Medlem Krista Jensen
Medlem Kirsten Klausen
Medlem Svend Erik Johansen
Medlem Kaj Johansen
1. Suppleant Manny Henriksen

Ejendomskontor

Seniorfællesskabet Albuen
Fælleshuset, Æblehaven 9
5580  Nørre Aaby
Telefon: 40 62 06 71

Afdelinger

Om boligselskabet

Boligselskabet er en almen boligorganisation. Boligselskabets boliger udlejes efter bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv.. Som hovedregel udlejes selskabets familieboliger derfor efter venteliste, men hver fjerde ledige bolig stilles dog til rådighed for kommunen. Eventuelle ungdomsboliger udlejes ligeledes efter venteliste, men som hovedregel kun til ansøgere, der er optaget på godkendt uddannelse. Eventuelle ældre-/plejeboliger anvises normalt 100 % af kommunen.

Ventelister

Skriv dig på ventelister her