Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

  Boligsøgning og venteliste

 • Hvordan får jeg en almen bolig?
 • Hvordan får jeg en ungdomsbolig?
 • Hvad er en venteliste?
 • Hvordan skriver jeg mig på venteliste til en lejebolig?
 • Hvordan logger jeg ind på ventelisten?
 • Hvordan svarer jeg på, om jeg er interesseret i et boligtilbud?
 • Se dit nummer/din placering på ventelisten
 • Hvad er fleksibel udlejning?
 • Hvorfor skal jeg ændre adresse og andre oplysninger på ventelisten?
 • Hvordan får jeg et nyt kodeord til ventelisten, 'Min bolig' og 'Digitalt bestyrelsesrum'?
 • Hvordan ændrer jeg status på venteliste (aktiv/bero)?

  Indflytning

 • Kan jeg låne til beboerindskuddet?
 • Hvornår får jeg min lejekontrakt?
 • Hvornår får jeg nøglerne til min nye bolig?

  Husleje

 • Hvad er fristen for at betale husleje?
 • Kan jeg vente med at betale husleje?
 • Kan jeg få et nyt indbetalingskort til at betale husleje?

  Forbrug

 • Hvad sker der, hvis jeg skal betale for ekstra forbrug?
 • Hvorfor skal jeg betale ekstra for mit forbrug?
 • Hvad sker der, hvis jeg har betalt for meget for forbrug?
 • Hvorfor ændres mit acontobeløb år for år?
 • Kan jeg ændre acontobeløbet for mit forbrug?
 • Hvornår kommer næste forbrugsregnskab?
 • Hvis jeg har spørgsmål til forbrugsafregningen?
 • Hvordan klager jeg over forbrugsregnskabet?
 • Hvorfor skal jeg betale så meget for el/vand/varme?

  Love og regler

 • Hvad siger loven om almen leje?
 • Hvordan er jeg forsikret?
 • Må jeg holde husdyr?

  Bytte og fremleje

 • Må jeg bytte min bolig?
 • Må jeg fremleje eller bytte min bolig i ferien?
 • Må jeg fremleje min bolig?

  Opsigelse og fraflytning

 • Hvad er fristen for at opsige min bolig?
 • Hvornår skal jeg flytte fra min opsagte bolig?
 • Hvornår får jeg min flytteafregning?
 • Hvorfor skal jeg oplyse min nye adresse, når jeg flytter?
 • Hvordan klager jeg over flytteafregningen?
 • Hvordan opsiger jeg bolig på vegne af afdød?

  Klage

 • Hvordan klager jeg over mit boligselskab?
 • Hvordan klager jeg over en nabo?
 • Hvordan behandles en naboklage?

  Som udgangspunkt vil vi forsøge at få sagen løst gennem dialog, både indledende og sideløbende med processen nedenfor. Processen kan dog fraviges, hvis det vurderes, at der er tale om særligt grove eller særligt milde overtrædelser af afdelingens ordensregler.

  1. Når vi har modtaget din klage, så vil vi indenfor få dage sende dig en kvittering. Klagen behandles herefter i overensstemmelse med kapitel 13 i Lov om leje af almene boliger.

  2. Din klage vurderes og muligvis indhentes supplerende oplysninger fra f.eks. afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesteren.
  3. Hvis din klage ikke skønnes at være berettiget, så vil vi orientere dig om dette og oplyse dig om, hvordan du kan forholde dig.

  4. Hvis din klage skønnes at være berettiget, så vil beboeren, som du klager over, blive orienteret om klagen og få en henstilling om at overholde afdelingens regler (i særligt grove tilfælde sendes allerede på dette tidspunkt en påmindelse).

  5. Hvis Domea.dk modtager flere klager over samme forhold indenfor 1-3 måneder, så sender vi en påmindelse, der indeholder en advarsel om, at fornyet overtrædelse af reglerne kan føre til at lejemålet opsiges, ophæves eller gøres betinget.

  6. Hvis beboeren sidder advarslen overhørig og fortsat tilsidesætter afdelingens regler, så vil Domea.dk sende endnu en skrivelse og – alt efter sagens karakter – meddele én af følgende:

   a) At lejemålet vil blive opsagt med 3 måneders varsel
   b) At lejemålet ophæves og, at beboeren straks skal flytte
   c) At sagen indbringes for Beboerklagenævnet med henblik på f.eks. at gøre lejemålet betinget af, at husordenen fremover overholdes.

  7. Hvis den beboer, der klages over, protesterer mod opsigelsen eller ophævelsen, eller hvis en eller begge parter i sagen protesterer over Beboerklagenævnets afgørelse, så vil den videre behandling af sagen skulle ske i Boligretten.

 • Hvordan klager jeg over flytteafregningen?
 • Hvordan klager jeg over forbrugsregnskabet?