Husorden

Der er på det første afdelingsmøde vedtaget en husorden for jeres afdeling. Det kan være en god ide jævnligt at opdatere husordenen, da der ofte sker en udvikling i en boligafdeling.
 
Ændringer til afdelingens husorden skal altid behandles som et forslag på et afdelingsmøde og godkendes af de fremmødte.
 
Ved større ændringer af afdelingens husorden, specielt ved ændringer som berører husdyrshold, kan det være en god idé at sætte forslaget til urafstemning.

Vedligeholdelsesreglement

Der er på det første afdelingsmøde vedtaget et vedligeholdelsesreglement.

Ændringer til afdelingens vedligeholdelsesreglement skal altid behandles som et forslag. Det skal altså op på et afdelingsmøde og godkendes af de fremmødte.

Råderetskatalog

Råderetskataloget er et værktøj der viser, hvordan du som lejer kan foretage ændringer indendørs i boligen. Det angiver også, hvordan I som lejere i fællesskab kan foretage indendørs og udendørs forbedringer.

Råderetskataloget skal altid godkendes af organisationsbestyrelsen.

Læs mere om råderetten