Forudsætningen for trivsel i en almen boligafdeling er, at beboerne respekterer hinanden og kan tale sammen. Det kan de ikke altid.

Når dialog går i hårdknude, kan man bruge Beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet behandler blandt andet sager om uenighed om:

  • Flytteafregninger
  • Husorden
  • Råderet
  • Huslejefordeling og varsler
  • Afregning af forbrugsafgifter
  • Beboerdemokratiske spilleregler 

Har du brug for at komme i kontakt med Beboerklagenævnet, skal du kontakte din kommune.