Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Kurser

Domea.dk tilbyder i samarbejde med NEXT Kursuscenter København en lang række kurser for bestyrelsesmedlemmer.

Se kurser for bestyrelsesmedlemmer her

Publikationer

Her har vi samlet en række titler på relevante udgivelser om den almene boligsektor og beboerdemokrati:

  • Håndbog i bestyrelsesarbejde – 7 værktøjer til bestyrelsen i boligafdelingen. (2013) Domea.dk. Hent håndbogen i bestyrelsesarbejde her
  • Håndbog om almene boliger – Spilleregler for bestyrelser, beboere og ansatte i en almene boligsektor. (2016) KAB.
  • Det store eksperiment - hverdagsliv i seniorbofællesskaberne. (2013) Max Pedersen.
  • Det andet Århus – Ti kapitler om fællesskabet i byens almene boligområder. (2011) Alex Nielsen og Benedikte Erlykke. Det boligsociale Fællessekretariat.
  • Kristensens Bolighistorie. (2012) Hans Kristensen og Bolius.
  • Sæt kulør på samarbejdet – en bog om det moderne beboerdemokrati. (2011) Mette Kramshøj Flinker. Boligkontoret Danmark.
  • Frivillig koordinering – Hvorfor og hvordan? (2012) Frederik C. Boll.
  • Ny i afdelingsbestyrelsen, pjece fra BL. Læs pjecen fra BL her
  • Det Gode boligliv. (2015) Hans Engell og Kristine Kiilerich. Realdania og Bl

Relevante links

Landsbyggefonden
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov.
Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v.
Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v.

Gå til LBFs hjemmeside
 
BL - Danmarks Almene Boliger
BL er interesse- og brancheorganisation for boligorganisationerne, og det er BLs opgave at arbejde for med-lemmernes interesse ved at søge at påvirke udviklingen og forhandle de rammer, som boligorganisationerne skal forhandle inden for. 

Gå til BLs hjemmeside
 
Udlændinge, integrations og boligministeriet

Gå til ministeriets hjemmeside
 
Almennet
Almennet er en udviklingsforening for udviklingsorienterede boligadministrationer. Almennet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger.

Gå til Almennets hjemmeside