Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Du finder masser af billeder fra Enebærhaven under teksten.

Enebærhaven i Humlebæk er en almen boligafdeling, der hører under Humlebæk Boligselskab. Den består af 178 boliger, som blev opført i årene 1973-75.

Fra 2013 til 2015 gennemgik Enebærhaven en gennemgribende renovering, der allerede blev taget tilløb til i 2007.

Der var på det tidspunkt flere udfordringer i boligafdelingen. Både med bygningerne og med selve boligområdet. Det var ikke et sted, man ville bo, som afdelingsformand Nis Johan Holm (maj, 2018), udtrykker det. Der var utryghed og problemer med at tiltrække ressourcestærke borgere.

Den tendens har renoveringen vendt fuldstændig op og ned på, og der er nu lang venteliste til en bolig i Enebærhaven.

Planen

I 2007 blev der udarbejdet en fremtidssikringsanalyse for Enebærhaven. Den blev i 2008 fulgt op af en helhedsplan for de bygningsfysiske forhold.

Samtidig blev der udviklet en boligsocial helhedsplan, og Domea.dk søgte støtte hos Landsbyggefonden til boligsociale tiltag. Enebærhaven blev på den måde en af de første sager i Landsbyggefonden, hvor der blev søgt midler til en kombination af boligsociale og bygningsfysiske tiltag.

Bebyggelsen var i årenes løb blevet slidt og fremstod med udbredte skader på betonelementer, gulve og badeværelse. Der var derfor behov for en gennemgribende renovering, som samtidig kunne fremtidssikre bebyggelsen.

Helhedsplanen havde fokus på at skabe kvalitet og tryghed i bebyggelsen.

Renoveringen

Renoveringen blev udført som lavenergibyggeri med fokus på nedbringelse af energiforbrug og miljøbelastning. Facader og gavle blev efterisoleret udvendigt, vinduer skiftet til lavenergivinduer og tage efterisoleret. Ventilationsanlæg blev skiftet til nye med varmegenvinding, og der blev installeret solfangeranlæg til opvarmning af brugsvand. Der blev desuden gennemført gennemgribende PCB-renovering.

For at øge trygheden blev flere arealer åbnet op og gentænkt. De lukkede parterre-etager med pulterrum og cykelparkering blev ombygget til nye store familieboliger med egen terrasse på terræn. De mørke indgangspartier til opgangene blev ombygget med store glaspartier, som sikrer udsyn og dagslys i trapperummene. Samtidig blev friarealerne renoveret med ny belysning og belægning, og de oprindeligt flotte beplantninger blev retableret.

Beboerne blev under renoveringen løbende genhuset i en pavillonby på bebyggelsens egen grund.

Slutresultatet

Helhedsplanen havde fokus på at skabe kvalitet og tryghed i bebyggelsen. I dag er der ingen udlejningsvanskeligheder – tværtimod er der venteliste, og der er opslag i opgangene, hvor folk udefra forsøger at bytte sig til en lejlighed i Enebærhaven.

Samarbejde
Samarbejdet har været godt mellem alle parter, både rådgivere, bygherre og entreprenører. Bygherrens udtalelser har givet rådgiveren KHS karakteren 5 ud af 5 mulige og der har ikke været tidsfristforlængelse eller mangler på afleveringstidspunktet.

Brugskvalitet
Efter de lukkede parterre-etager blev ombygget til nye store familieboliger med egen terrasse på terræn, har det tilført øget social interaktion og trygt liv i bebyggelsen.

Bidrag til omgivelser
Hvor bebyggelsen før var meget slidt og fremstod med udbredte skader både udvendigt og indvendigt, er stedet nu et attraktivt alment boligkvarter, hvor kvalitet og tryghed står i højsædet.

Energikrav og bæredygtighed
Facader, gavle og tage blev efterisoleret udvendigt og vinduer skiftet til lavenergivinduer. Ventilationsanlæg med varmegenvinding og solfangeranlæg til opvarmning af brugsvand, samt genanvendelse af regnvand i fællesvaskeri.

Udførelseskvalitet
Der har være fokus på gode tekniske og langtidsholdbare løsninger.

Pris for renoveringen

I maj 2018 vandt Enebærhaven Fredensborg Kommunes Renoveringspris.

”Enebærhaven er blevet et rart og trygt sted at være. Et sted, man har lyst til at bo. For den flotte renovering af Enebærhaven og for inspiration til andre tildeler Fredensborg Kommune hermed en renoveringspris 2018,” lød en del af begrundelsen.

Læs mere om prisen i artiklen her

 

Se flere billeder fra Enebærhaven i billedgalleriet

Fotograf: Jacob Ljørring