Bytteret - Domea.dk

Videre til indhold | Videre til menunavigation

Bytteret

Du har ret til at bytte din lejebolig, når du har haft den i tre år. Du må kun bytte med lejere. Ved bytte af en almen bolig skal normale regler for opsigelse, fraflytningssyn og istandsættelse overholdes, og der skal skrives ny lejekontrakt.

Når du har fundet en lejer, der er interesseret i at bytte bolig, skal du udfylde en ansøgningsblanket som du finder her

Regler for bytte af bolig
Følgende betingelser skal opfyldes, når du bytter din bolig:

  • Ny kontrakt skal underskrives.
  • Der skal indbetales nyt indskud af den nye lejer og indskuddet i din nuværende bolig afregnes i forbindelse med flytteafregningen.
  • Lejemålet skal synes og istandsættes efter afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement.

Vær i øvrigt opmærksom på, at:

  • Lejemålet skal fraflyttes i istandsættelsesperioden.
  • Lejemålet skal være tømt for indbo på synsdagen og i istandsættelsesperioden.
  • Du skal regne med, at boligen ikke kan bebos i en periode på ca. 14 dage fra fraflytningsdatoen som følge af nødvendig istandsættelse.
  • Fraflyttes begge boliger samtidig, skal parterne selv sørge for indlogering. Eventuelle gener herved er servicecenteret/ejendomskontoret uvedkommende.

Snarest efter at servicecenteret/ejendomskontoret har modtaget formularen i udfyldt stand, får du besked om bytningen kan godkendes.