Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Fra næste nummer af Domea.dk MAGASINET, der udkommer til november, vil vores ekspertpanel få deres helt egen brevkasse, hvor du kan stille lige netop dét spørgsmål, der vedrører din situation.

Boligeksperterne består af:

Henrik Meden, advokat med speciale inden for boligjura - herunder særligt køb og salg af fast ejendom, lejeret og skatteret.
 
Christian Kierkegaard, chef for vores bygge- og renoveringsafdeling med speciale inden for energi og miljø, nybyggeri, renovering og istandsættelse.
 
Julie Jettesdatter Skoven, chefkonsulent med speciale inden for beboerdemokrati og det boligsociale.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Henrik, Christian og Julie via mail:
boligeksperterne@domea.dk
 
Eller ved at sende et brev til: Domea.dk, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup.
 
Mærk kuverten: Boligeksperterne.
 
(Angiv blot fornavn, hjemby og evt. alder, hvis du ønsker at være anonym).

Det kan du spørge os om:

Henrik Meden:
”Du kan spørge mig om reglerne for bytte af bolig, fremleje, overdragelse, og hvordan man må anvende sin bolig i sin boperiode. Eller hvordan reglerne er i forbindelse med fraflytning, herunder hvilken stand den skal afleveres i. Det kan også være spørgsmål til reglerne i en husordenssag, og hvordan man kan opsige eller ophæve et lejemål overfor en beboer.”
 
Christian Kierkegaard:
”Du kan stille mig spørgsmål om miljøet. Fx kan du spørge mig om, hvordan du kan synliggøre dit energiforbrug og begynde at spare på energien. Det kan også være spørgsmål til solceller, indeklima eller affaldshåndtering. Jeg kan også fortælle dig, hvordan du kan benytte den individuelle og den kollektive råderet til forbedringer i din bolig.”
 
Julie Jettesdatter Skoven:
”Beboernes demokrati er din mulighed som beboer for at få indflydelse. Du kan spørge mig, om mulighederne for fx at etablere et grønt udvalg, eller hvordan I gør afdelingsmødet lidt sjovere. Du kan også spørge mig om, boligsociale forhold - fx hvordan I skaber sammenhold og forvandler utryghed til tryghed i din boligafdeling. Jeg kan svare på, hvilke gode erfaringer vi har med at få udsatte beboere i uddannelse og beskæftigelse, og hvor der er hjælp at hente til økonomisk rådgivning.”

Sådan gør vi:

Stil dit spørgsmål allerede nu, så det kan komme i betragtning til offentliggørelse i magasinet til november, hvor Henrik, Christian og Julie vil kaste et sagkyndigt blik på de indkomne læserhenvendelser.

Om udvælgelsen af spørgsmål til magasinet:

Redaktionen kan ikke garantere, at alle spørgsmål bliver besvaret i magasinet, da der f.eks. kan være sammenfald i forhold til et tema, og da der vil være en redaktionel prioritering i stoffet, men vi bestræber os på at besvare så mange spørgsmål som muligt.
 
Enkelte spørgsmål kan også gå videre til efterfølgende udgaver af magasinet.
 
Vi forbeholder os retten til at fravælge evt. stødende eller på anden vis upassende henvendelser.

Spred budskabet

Spred gerne budskabet om brevkassen vidt og bredt. Vi glæder os til at høre fra jer.
 
Venlig hilsen
Domea.dk MAGASINET