Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Der var stor tilfredshed at spore i branchen, da Trafik- Bygge og Boligstyrelsen forleden kunne meddele, at den almene boligsektor allerede i 2019 havde nået den politiske målsætning om omfattende effektiviseringer. Ikke kun har man effektiviseret for mere end halvanden milliard – man er endda nået i mål før tid.

Hos Domea.dk glæder vi os over, at den almene boligsektor er lykkedes med at gennemføre de omfattende besparelser og effektiviseringer på i alt 1,7 mia. kr. Der er tale om en samlet besparelse, som ligger mere end 200 mio. kr. over, hvad man havde forpligtet sig til. Dette vel at mærke til trods for, at der alene var tale om en såkaldt ’solidarisk aftale’. 

- Denne her aftale var uden bindende krav og uden sanktionsmuligheder, og alligevel har vi nået målet. Stor cadeau til både boligselskaber og administratorer. Det viser, at den almene boligbranche tager ansvar og sørger for, at beboernes penge bliver brugt ordentligt, sagde Domea.dk’s administrerende direktør Thomas Holluf Nielsen i en kommentar til branchemediet EjendomsWatch. 

Sat lidt på spidsen, så handler det om at gennemføre de rigtige effektiviseringer, så det ikke bare bliver et ”race to the bottom”, men så vi kan bruge pengene dér, hvor de gør gavn for vores kunder og deres beboere,
Direktør Thomas Holluf Nielsen, Domea.dk.

Samme medie kunne tirsdag ved hjælp af data fra Landsbyggefonden løfte sløret for, hvilke administrationsselskaber som lå henholdsvis over og under benchmarket per lejemål i administrationsbidrag. Også her ligger Domea.dk ifølge analysen lunt i svinget blandt de selskaber med det laveste administrationsbidrag.

Selvom det er gode nyheder og vidner om, at Domea.dk i de senere år har gennemført omfattende effektiviseringer af organisationen, så minder Thomas Holluf om, at tal som disse altid bør tages med et lille gran salt. Der er nemlig i sagens natur forskel på både størrelse og antallet af kunder, som de enkelte administrationsselskaber har og i nogle tilfælde også på omfanget af serviceydelser, hvilket naturligvis også er noget, der påvirker billedet, når regnebrættet gøres op.

Vedvarende fokus er vigtigt

Spørger man i Domea.dk, så er der flere ting, der gør sig gældende for, i hvilket omfang og med hvilken takt, boligorganisationerne kan hente yderligere effektiviseringsgevinster. Det handler bl.a. om at have et vedværende fokus på at optimere processer, udvikle selvbetjenings- og onlineløsninger og på at automatisere de processer, som tidligere var manuelle.

- Det er først og fremmest vigtigt, at man ikke betragter effektiviseringerne som en ren spareøvelse. Det handler om at gennemføre de rigtige effektiviseringer, dér hvor de giver mening: Når vi automatiserer processer, så frigør vi tid og økonomi, og det betyder, at vores medarbejdere kan bruge tid på at rådgive kunderne og bruge den viden, de sidder inde med.

Tilsvarende implementerer vi onlineløsninger som frigør ressourcer, og som samtidig modsvarer de forventninger, kunderne har i dag, når det handler om at være tilgængelige i en helt anden udstrækning end før, siger Thomas Holluf Nielsen og fortsætter:

 -Sat lidt på spidsen, så handler det om at gennemføre de rigtige effektiviseringer, så det ikke bare bliver et ”race to the bottom”, men så vi kan bruge pengene dér, hvor de gør gavn for vores kunder og deres beboere,” slutter han.

Domea.dk har siden 2012 arbejdet strategisk med effektiviseringer og det er ifølge direktøren blandt andet det lange seje træk og det vedværende fokus, som bærer frugt.