Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Da organisationsbestyrelsesmedlemmerne 18. september var samlet til Domea.dk’s ordinære generalforsamling, var alting alligevel ikke helt ordinært. På grund af corona var det en generalforsamling uden håndtryk, med god afstand og færre deltagere end normalt, så der kunne overholdes en corona-venlig afstand i salen.

For at imødekomme dem, der ikke kunne deltage fysisk, men stadig gerne ville kunne følge med i debatten, blev generalforsamlingen i år for første gang live-streamet til organisationsbestyrelsesmedlemmer i hele landet.

Både de fremmødte – og dem som kiggede med hjemmefra – hørte en administrerende direktør og en bestyrelsesformand, som samstemmende pegede på, at fællesskabet har mange fordele. Og at det kan betale sig at stå sammen. Men det blev også pointeret, at det almene fællesskab i højere grad end tidligere er et fællesskab med plads til boligselskabernes individuelle valg og prioriteringer – hvor det individuelle hensyn og de enkeltes behov er i fokus.

Også den nuværende corona-situation har på flere måder vist, at netop fællesskabet betaler sig, når krisen rammer. Administrerende direktør Thomas Holluf Nielsen kunne som eksempler på, hvad fællesskabet kan opnå, nævne: Huslejehjælp til beboere, der som en udløber af corona er kommet i økonomisk knibe, straksbetaling til leverandører og samarbejdspartnere, samt den fælles front for at få frigivet midlerne i Landsbyggefonden.

"Fællesskabet har vist sig fra sin stærke side, og det er jeg stolt over. Det betaler sig at stå sammen, når krisen rammer, men også når vi udvikler, når vi køber ind og når vi investerer sammen. Det er blandt andet det, der er baggrunden for, at vi har kunnet hente store effektiviseringsgevinster og sikre både rettidig udvikling og en sund økonomi," sagde Thomas Holluf Nielsen og fortsatte:

"Derudover er vores fornemmeste opgave i Domea.dk at være helt tæt på vores kunder, forstå deres individuelle behov og sikrer, at vi leverer den værdi, den enkelte har brug for. Så vi skal finde den balance, hvor vi opnår de stordriftsfordele, der kommer af at være en del af et stærkt fællesskab, og samtidig skaber plads til de individuelle valg vores selvstændige boligorganisationer træffer."

En ny måde at arbejde sammen på

At finde den rette balance er i følge Thomas Holluf Nielsen selve omdrejningspunktet i strategien om Fremtidens individuelle fællesskab. Nogle bestyrelser vil gerne være helt tæt på den daglige drift og ledelse af boligorganisationen, nogle vil i højere grad læne sig op ad den rådgivning og ekspertise, de kan trække på hos Domea.dk og andre vil begge dele. Det er forskelligt, og der er ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert end andet. Vi skal aftale rammerne for samarbejdet og rollefordeling med den enkelte kunde og håndtere forskelligheden, så der er plads til fleksibilitet, forklarer han.

Thomas Holluf Nielsen kalder det faktisk for en hel kulturrejse, som Domea.dk skal på sammen med sine kunder. En rejse der er nyskabende og ledet af en meget klar rettesnor – nemlig, at det handler om vores kunder og om sammen at gøre Danmark til et billigere og bedre sted at bo.

"Vi tænker mennesker før mursten – hvilket også er cementeret i vores nyligt reviderede byggepolitik, hvor vi sætter en tyk streg under vores arbejde med økonomisk og social bæredygtighed. Vi ønsker at bidrage til en balanceret og bæredygtig byudvikling," sagde Thomas Holluf Nielsen fra talerstolen.

Domea.dk’s transformation starter og slutter med kunden 

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne fik ikke en handleplan på glittet papir med hjem i muleposen til generalforsamlingen. For som Thomas Holluf Nielsen understregede i sin præsentation:

"Vi kommer til at gå nye veje. Vi kommer til at forny det almene fællesskab, sådan som vi har sat os som mål. Men tilgangen har vi vendt lidt på hovedet: Vi starter hos jer, vores kunder. Vi kommer ikke med færdigt pakkede kasser, ydelser og kategorier, som I skal passe ned i – nej, vi lytte til jeres behov og tilpasser vores ydelser til det. Det handler om vores kultur og adfærd og om at sætte kunden i centrum."

En af de konkrete måder Domea.dk vil sikre kundeperspektivet er med hjælp fra medlemmer fra organisationsbestyrelserne, repræsentanter fra Domea.dk’s bestyrelse, ledelse og medarbejdere, som er blevet samlet i en strategisk referencegruppe. Gruppen fungerer som et advisory board eller et kundepanel og skal helt konkret være med til at udvikle virksomheden. Gruppen skal fx være med til at vurdere og teste nye initiativer, så de prioriterede indsatser altid er i overensstemmelse med kundernes behov og ønsker.

"Domea.dk’s strategi om Fremtidens individuelle fællesskab er rigtig. Og vigtig. Og jeg er ret sikker på, at den bliver et nybrud, som vi vil kigge tilbage på med stolthed," sagde Thomas Holluf Nielsen og sluttede af med en opfordring:

"Og selvom vi kigger ind i en fremtid, hvor de individuelle løsninger og fleksibiliteten fylder mere, så er det vigtigt, at vi stadig står på mål for fællesskabet. Og at vi husker, at vi ønsker at opnå det samme: Lykkes med den store fælles opgave, det er at give mennesker et trygt og rart sted at bo – under taget i en velfungerende boligorganisation. Vores kunders boligorganisationer."