Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland
Bestyrelsesvalg 2016: Hvorfor stille op? Bestyrelsesformanden i Domea.dk, Jens-Anker Gjelstrup fortæller om de mange gode grunde til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsen har to overordnede funktioner. På den ene side er det bestyrelsen, der fastsætter virksomhedens strategi og overordnede målsætninger og på den anden side fører bestyrelsen et overordnet tilsyn med, at virksomheden drives og udvikles i overensstemmelse med de mål og retningslinjer som bestyrelsen har fastsat. Når bestyrelsen har fastsat mål og rammer, så er det Domea.dks direktion, der skal få tingene til at ske. Direktionen er derfor en nær samarbejdspartner for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Domea.dks bestyrelse er virksomhedens øverste politiske ledelse. Bestyrelsen har 15 medlemmer:

  • 1 formand – beboer og valgt af repræsentantskabet
  • 1 næstformand – beboer og valgt af repræsentantskabet
  • 8 medlemmer – beboere, som er indstillet af kredsene og valgt af repræsentantskabet
  • 3 særligt sagkyndige medlemmer – valgt af Domea.dks garantforsamling
  • 1 medarbejderrepræsentant – valgt af de ansatte i boligselskaberne
  • 1 medarbejderrepræsentant – valgt af de ansatte i Domea.dk

Mødeaktiviteter

Der er en del mødeaktivitet forbundet med at sidde i bestyrelsen for Domea.dk. Møderne kan ligge både i og udenfor normal arbejdstid, og deltagelse i fx weekendmøder og konferencer forekommer som regel flere gange om året. Medlemmerne af Domea.dks bestyrelse modtager honorar for deres arbejde.

Læs Domea.dks vedtægter her