Bestyrelsesmedlem eller suppleant

23.02.16: Der åbnes for at registrere sig som kandidat på www.vponline.dk/valg

03.03.16: Sidste frist for at registrere sig som kandidat

05.03.16: Der åbnes for at registrere sig som stiller på www.vponline.dk/valg

15.03.16: Sidste frist for at registrere sig som stiller

04.04.16: Præsentationsmøde – Kreds Nordjylland, dagsorden og tilmelding

06.04.16: Præsentationsmøde – Kreds Syddanmark, dagsorden og tilmelding

11.04.16: Præsentationsmøde – Kreds Midtjylland, dagsorden og tilmelding

12.04.16: Præsentationsmøde – Kreds Sjælland, dagsorden og tilmelding

13.04.16: Præsentationsmøde – Kreds Hovedstaden, dagsorden og tilmelding

15.04.16: Udsendelse af breve/mails til samtlige beboere. Der åbnes for at stemme på kandidaterne på www.vponline.dk/valg

01.05.16: Sidste frist for at stemme på kandidaterne

20.05.16: Repræsentantskabsmødet i Domea.dk vælger nye bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra kredsene

Næstformand

23.02.16: Der åbnes for at søge hvervet her

06.03.16: Sidste frist for at søge hvervet som næstformand

14.03.16: 1. samtale med bestyrelsen afholdes i Høje-Taastrup. Bestyrelsen udvælger op til 3 kandidater, som går videre til 2. samtale

31.03.16: 2. samtale med bestyrelsen afholdes i Høje-Taastrup. Bestyrelsen beslutter, hvem de indstiller som ny næstformand

08.04.16: Sidste frist for de øvrige kandidater til at meddele, om de stadig er kandidater

15.04.16: Kandidatpræsentationer lægges på Domea.dks hjemmeside

20.05.16: Repræsentantskabsmødet i Domea.dk vælger nye næstformand efter indstilling fra bestyrelsen