Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Muligheden for at stille op og blive godkendt som kandidat udløb den 15. marts. Der er i alt opstillet 13 kandidater i kredsene.

Du kan se en oversigt over kandidaterne her

I Kreds Midtjylland og Nordjylland gennemføres der ingen afstemning, da der kun er opstillet én kandidat i hver kreds.

Hvordan stemmer jeg?

Du afgiver din stemme ved at gå ind på www.vponline.dk/valg. Her logger du ind på skærmens højre side med de personlige login-oplysninger, som du modtager med brev eller mail den 15. april.

Afgiv din stemme til bestyrelsesvalget her

Du skal afgive din stemme senest den 1. maj 2016.

Hver bolig kan afgive to stemmer ved valg af bestyrelsesmedlem og to stemmer ved valg af suppleant. Du kan altså sætte i alt fire krydser. Du kan stemme på samme kandidat til både bestyrelses- og suppleantposten, hvis kandidaten altså stiller op som begge dele.

Du kan se et eksempel fra afstemningsportalen her

Eksemplet er taget fra Hovedstaden, og der kan beboerne altså sætte ét kryds i hvert af de fire afsnit, som er adskilt med stiplede linjer.

Hvem kan stemme?

Alle beboere, som bor i en boligorganisation, der administreres af Domea.dk, kan stemme samt beboere i Holbæk Boligselskab og Andelsboligforeningen af 1941 i Ringsted, der anvender Domea.dks it- og administrationssystemer.

Det er en forudsætning for at stemme, at boligen ikke var opsagt pr. 4. april 2016. Stemmerne kan afgives af lejeren eller af dennes voksne husstandsmedlemmer

Hvordan får jeg hjælp?

Hvis du ikke har adgang til internettet og ikke kender nogen, der kan hjælpe dig, så kan du henvende dig på det nærmeste servicecenter – er du i tvivl om, hvor det er, så kan du kontakte os på telefon 76 64 64 64.

Hvis du har andre spørgsmål, så skal du kontakte vores samarbejdspartner VP Investor Services på telefon 43 58 88 66 (hverdage fra kl. 9 til 16). De hjælper med alt det praktiske i forbindelse med valgets gennemførelse.

Hvad stemmer vi om?

Afstemningen skal afgøre, hvem beboerne i kredsen indstiller som kandidater og suppleanter til Domea.dks bestyrelse.

Det er Domea.dks repræsentantskab, der vælger bestyrelsens medlemmer og suppleanter på møde den 20. maj. Valgene sker – så vidt muligt – efter indstilling fra kredsene. I alt skal repræsentantskabet vælge 8 bestyrelsesmedlemmer og 8 suppleanter:

Læs mere

Læs mere om de valgtekniske regler her, hvis du er interesseret i flere detaljer om valghandlingen og behandlingen af valgresultatet.