Fem opstillingskredse

Landet er blevet opdelt i fem opstillingskredse, hvor det tidligere var 9 regioner. Samtidig er det besluttet, at alle beboere fremover skal kunne stille op til Domea.dks bestyrelse. Tidligere skulle man være medlem af bestyrelsen i en lokal boligorganisation for at kunne stille op.

Kredsene følger de danske regioner. Som beboer kan du både stille op og stemme i den kreds, hvor dit boligselskab hører hjemme. Du kan læse mere om kredse og valgproces i de fastsatte retningslinjer.

Opstillingskredse indstiller kandidater

I 2016 skal der vælges til alle poster i bestyrelsen, bortset fra formanden, som blev valgt sidste år. Beboerne i de 5 kredse skal derfor indstille i alt 8 bestyrelsesmedlemmer og 8 suppleanter.

I 2016 skal der indstilles følgende:

  • Nordjylland: Indstiller 1 medlem og 1 suppleant for 1 år
  • Midtjylland: Indstiller 1 medlem og 1 suppleant for 2 år
  • Syddanmark: Indstiller medlem og 1 suppleant for 1 år samt 1 medlem og 1 suppleant for 2 år. Der indstilles 1 kandidat og 1 suppleant fra hhv. Fyn og den øvrige kreds.
  • Sjælland: Indstiller 1 medlem og 1 suppleant for 1 år samt 1 medlem og 1 suppleant for 2 år
  • Hovedstaden: Indstiller 1 medlem og 1 suppleant for 1 år samt 1 medlem og 1 suppleant for 2 år

Repræsentantskabet har det sidste ord

I sidste ende er det Domea.dks repræsentantskab, der vælger både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Men valget sker altså på baggrund af de kandidater som beboerne i de enkelte kredse har indstillet.