Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Digital ansøgning

Kandidaterne kunne søge hvervet i perioden fra den 23. februar til den 6. marts 2016 ved at udfylde og indsende ansøgningsskema og CV digitalt.

Ansøgerne blev samtidig bedt om at oplyse, om de ønskede at få udarbejdet en videopræsentation af dig selv.

Jobsamtaler

Samtalerne blev afholdt den 14. marts 2016 i Domea.dks landscenter i Høje-Taastrup. Til samtalen blev kandidaterne bedt om at oplyse relevante professionelle referencepersoner, og der blev produceret videopræsentationer med de kandidater, der på forhånd havde bedt om det.

Efter samtalerne den 14. marts udvalgte bestyrelsen op til 3 kandidater, som gik videre til en 2. samtale. Inden 2. samtale skulle kandidaterne gennemføre en online adfærdstest, og der blev taget kontakt til de opgivne referencepersoner. Kandidaterne skulle desuden give accept af, at der blev indhentet børneattest og bedt om at medbringe straffeattest til 2. samtale.

2. samtale blev afholdt den 31. marts 2016 i Domea.dks landscenter i Høje-Taastrup.

Der deltog en ekstern, uvildig konsulent i både 1. og 2. samtale til at styre samtalerne.

Bestyrelsen beslutter sig for én kandidat

Efter samtalerne den 31. marts besluttede bestyrelsen, hvem der skulle indstilles til hvervet som næstformand. Alle øvrige kandidater fra 1. og 2. samtalerunde blev herefter spurgt, om de stadig ønskede at kandidere til posten.

Den 15. april lægges kandidaternes ansøgningsskema, CV og eventuelle videopræsentationer på Domea.dks hjemmeside, og det oplyses, hvem bestyrelsen indstiller. Få dage efter udsendes indkaldelse og dagsorden til repræsentantskabsmødet den 20. maj. Det vil fremgå af dagsordenen, hvem der er kandidat til næstformandsposten, og hvem bestyrelsen indstiller.

Repræsentantskabet vælger næstformand den 20. maj

Den 20. maj mødes Domea.dks. repræsentantskab i Nyborg og vælger ny næstformand blandt de opstillede kandidater – herunder eventuelle nye kandidater som fx opstiller på selve mødet.