Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Byggeri i Domea.dk - kort fortalt

  • Vi opfylder boligorganisationernes boligdrømme og involverer dem i hele processen
  • Vi fremmer lavenergi og øvrig ressourcebesparelse i planlægningen af nye bebyggelser
  • Vi lægger alle væsentlige beslutninger frem for organisations- og afdelingsbestyrelser
  • Vi tænker helheden ind i alle projekter, så disse fremtidssikres
  • Vi er specialister i byggesagernes økonomiske og finansielle forhold, herunder tilskudsmuligheder

Vi hjælper jer godt på vej

Byggeri i Domea.dk handler om, at boligorganisationerne og deres bestyrelser får et godt og oplyst grundlag at træffe beslutninger på. Domea.dk er den professionelle samarbejdspartner. Vi sørger for, at I får fremlagt de bedst mulige løsninger og får en grundig forståelse for fordele og ulemper samt eventuelle alternative løsningsmuligheder.

Dette gælder i forhold til optimering af nybyggeriprojekter, hvor især fremtidssikring, miljø- og ressourceforhold, sunde materialer og den nyeste teknologi er vigtige elementer. Ligesom det gør sig gældende ved renoveringsprojekter, hvor fx orientering af beboere og samarbejde omkring evt. genhusning er opgaver, der kræver særligt fokus.

Vi sikrer det professionelle samarbejde

Domea.dk er bygherrerådgiver for boligorganisationer og kommuner og sikrer som tovholder i processen, at alle samarbejdspartnere yder en professionel og konstruktiv indsats - i et godt samarbejdsmiljø. Vi har en bred gruppe af dygtige medarbejdere, som både har den nyeste viden og den nødvendige, dybe indsigt i lovgivning og regler. Det sikrer, at vi er godt rustet til at hjælpe jer med at løse alle byggeopgaver indenfor den almene bolig branche.

Bæredygtigt byggeri

Vi har stort fokus på miljø og klima, og derfor har vi, i samarbejde med boligorganisationer opført en række bæredygtige byggerier.

For den almene boligbranche er det ikke alene oplagt – men også nødvendigt – at tænke bæredygtighed ind i arbejdet. Som almen bygge- og boligadministration udgør man en vigtig del af den danske velfærdsstat, og derfor har vi et særligt ansvar for at sikre gode, fremtidssikrede boliger for alle danskere, uanset indkomst.

Bæredygtigheden skal tænkes ind allerede i byggefasen, men det er lige så vigtigt at sikre bæredygtigheden, når boligerne er blevet menneskers hjem. Boligorganisationer rundt om i landet sørger sammen med Domea.dk for, at der er kvalitetsboliger til alle.

Samtidig gør vi, hvad vi kan for, at boligerne også i fremtiden er skånsomme for miljøet, rare at bo i og tilgængelige for alle mennesker og ikke kun dem med millionopsparinger på kontoen.