Rummelige lavenergiboliger

Boligerne er lyse og rummelige og udført med materialer, der sikrer en lang levetid. Boligerne er nemlig opført i lavenergiklasse 2015. Boligstørrelserne varierer fra ca. 65 m2 til godt 100 m2 med hovedvægten på 3- og 4-rums familieboliger. Alle boliger har egen have, terrasse eller altan.

Der er udelukkende indvendige trapper og elevatorer, og alle boliger får adgang fra gårdrummene, hvor indgangene er synlige fra klyngens boliger. På den måde sikres det, at arealerne omkring bebyggelsens indgange opleves trygge og behagelige.

Dejligt gårdmiljø og stærke naborelationer

For at skabe betingelser for et godt gårdmiljø og stærke naborelationer er gårdrummene indrettet med legeplads, borde og bænke. Bebyggelsen har desuden overdækket cykelparkering og miljøstationer, hvis facader beplantes, så de indgår som et grønt element i området.