Som en del af en samlet helhedsplan blev Nøddehegnets 203 lejemål renoverede. Helhedsplanen omfattede bl.a. udskiftning og forstærkning af tage, udskiftning af vinduer, hoveddøre og terrassedøre, ny facadebeklædning samt forbedret tilgængelighed i afdelingens terræn.

Endvidere er der i afdelingen installerede nye varme-units, og fremover vil den enkelte beboer afregne direkte til Næstved Fjernvarme.

Renoveringen blev afsluttet juni 2015.