Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Samsøvej er et nyt plejecenter med tilhørende dagcenter. Plejecenteret rummer 75 boliger på hver 75 m2, og er tiltænkt beboere, som ikke længere kan klare sig med hjemmeplejens indsats.
Hovedparten af beboerne er ramt af demens, hvilket betyder et stort behov for fysisk struktur.

Boligen og fællesarealerne indrettes så enkelt og tydeligt som muligt, så den enkelte beboers mulighed for at klare sig selv understøttes.

Den overordnede arkitektoniske ide og disposition udspringer af cirklen som den optimale form. Ved at sammensætte to cirkler dannes et centralt knudepunkt i bygningen, som bliver hjertet/omdrejningspunktet i bygningen. Det er her, hovedparten af de servicerende funktioner er beliggende - centralt for både beboere, ansatte og pårørende.

Cirkelformen bevirker også, at der vil være et evigt varierende gangforløb med kun boliger på den ene side og dagslys på den anden, som beboeren vil opleve i hverdagen.

To beskyttede gårdrum

Ved at udføre bygningen som to cirkler dannes endvidere to indre beskyttede gårdrum. Disse gårdrum vil beboerne have direkte og indirekte adgang til via de store haverum, som ligger i det indre gårdrum på hver etage.

Grunden har en størrelse, som gør det muligt at disponere med flere forskellige velkendte elementer, søen, engen, stiforløb og andre rekreative elementer.