Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

En tryg landsby med individuelle hjem

Tornhøjhaven demensplejehjem skabes som en landsby med små individuelle huse uden institutionspræg og med aflukket udeområde med mulighed for forskellige aktiviteter, der skal være med til at styrke beboernes mentale og fysiske helbred. 

Udover de i alt 72 boliger, består landsbyen af et udeareal med forskellige aktivitets- og stemningsrum samt mindre bygninger til fælles- og støttefunktioner. Området har én indgang og en hovedgade, der med en blanding af boliger og aktivitetslokaler, giver indtryk af et byrum. Alt sammen lavet til at skabe et trygt og genkendeligt hjem såvel som bymiljø for den demente. Hjemlige rammer med fokus på enkelthed, overskuelighed og genkendelighed, kan nemlig hjælpe beboerne til at mestre hverdagslivet.

Ønsket med Tornhøjhaven er at tilbyde demente et sted at bo, hvor de kan modtage specialiseret behandling, rehabilitering, omsorg og pleje. Derudover får beboerne mulighed for at deltage i en række fællesaktiviteter, hvor bl.a. sociale fællesskaber kan give livsindhold og værdi til beboerne.

Indflytning

Tornhøjhaven forventes at være klar til indflytning i medio 2018.

Anvisning

Det er ikke muligt at skrive sig på venteliste, da boligerne udelukkende anvises af Aalborg Kommune.