Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Boligsocial områdechef

Vil du være med til at omdanne Danmarks smukkeste ghetto til en attraktiv bydel?

Får du et kick af at få politikere, embedsmænd, erhvervsliv og frivillige til at forene kræfterne for at skabe bedre byer i balance? Evner du at operationalisere langsigtede politiske målsætninger til strategiske og konkrete boligsociale indsatser? Er du en stærk og inspirerende leder, der også kan få følgeskab fra beboere og frivillige? Og stortrives du med at levere den allerbedste bestyrelsesbetjening? Hvis du kan svare ja til alle disse spørgsmål, så læs videre her.

Hvem er vi?

Vores fælles mission er at gøre Danmark til et bedre og billigere sted at bo. Dette sker bl.a. via boligsociale indsatser, som skaber stor samfundsmæssig værdi.

”Det Spirer i Gadehavegård”er en boligsocial helhedsplan, som er udfordret, fordi området er kommet på den hårde ghettoliste. Helhedsplanens sekretariatbestår af 5 medarbejdere plus frivillige, der arbejder tæt sammen med boligområdets bestyrelse og drift, kommune, jobcenter, skole, klub og beboerhus samt mange frivillige foreninger og klubber i området. Aktiviteterne i helhedsplanen er blandt andet lommepengeprojekt, ungeråd og jobrådgivning.

Gadehavegård skal i årene frem mod 2030 ændres radikalt fra en almen boligbebyggelse til en blandet bydel. Det kræver en massiv indsats at sikre en permanent forandring. Vores boligsociale indsatser skal derfor op i et ekstra gear og have en strategisk dimension for at understøtte byudviklingen og mindske den uro, det medfører at være på den hårde ghettoliste. Indsatserne skal derfor i endnu højere grad være strategisk forankrede og målbare.

Om jobbet

Stillingen er nyoprettet og omfatter et stort og alsidigt ansvarsområde, herunder daglig ledelse af den boligsociale helhedsplan. Som boligsocial områdechef sikrer du sammenhængen mellem de lokale boligsociale indsatser, den bystrategiske udvikling og de langsigtede politiske initiativer.

Dine primære arbejdsopgaver er at:

 • Sikre sammenhæng mellem et strategisk sigte og de konkrete boligsociale indsatser
 • Synliggøre og dokumentere de boligsociale indsatsers samfundsøkonomiske værdi
 • Bidrage til at fortælle den gode historie om et transformeret byområde
 • Understøtte den fysiske helhedsplan med et strategisk områdeløft
 • Fastholde, udbygge og igangsætte vigtige samarbejdsrelationer
 • Sikre følgeskab fra beboere, frivillige, ejendomsdriften og egne medarbejdere
 • Være en god rollemodel og inspirerende leder, der sikrer høj trivsel og motiverede medarbejdere
 • Indgå i partnerskaber og sikre samskabelse mellem civilsamfund, kommune, erhvervsliv og andre interessenter
 • Skabe kobling mellem bydelsudvikling og den boligsociale transformation af området.

Din profil

Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:

 • En relevant akademisk uddannelse og solid ledererfaring
 • Erfaring med strategisk bydelsudvikling og boligsociale områdeløft
 • Dokumenteret succes med at involvere beboerdemokratiet i boligsociale indsatser
 • Evnen til at kunne begå dig med succes i politiske miljøer
 • Succes med at opdyrke og vedligeholde samarbejdsrelationer
 • Flair for bestyrelsesbetjening, herunder at dokumentere værdien af boligsociale indsatser.

Vi tilbyder

Kort sagt tilbyder vi et job med mening, hvor du får mulighed for at gøre en forskel for mange menneskers liv og for et udfordret lokalsamfund. At lykkes med den strategiske boligsociale omstilling vil både fremtidssikre området og skabe nye muligheder for både beboere, erhvervsliv samt have stor samfundsmæssig værdi. Du får en central position tæt på beslutningsprocesserne og stor indflydelse på at sætte dagsordenen for den boligsociale bydelstransformation.

Domea.dk tilbyder gode udviklingsmuligheder og arbejder målrettet med udvikling af alle medarbejderes kompetencer. Vi tror på, at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibilitet i jobbet giver tilfredse medarbejdere og gode resultater. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer om ugen inkl. frokost. Der knyttes selvfølgelig en god pensionsordning samt en sundheds- og behandlingsforsikring til jobbet.

Kontakt og ansøgning

Du kan læse mere på www.gadehavegaard.dk og https://www.facebook.com/Detspirerighg/

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte regionsdirektør Christian Fries på 3060 3239.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, dit CV og eksamensbeviser senest lørdag den 20. april 2019. Du bliver kontaktet telefonisk den 21. april, hvis du er blandt de udvalgte ansøgere. Første og anden samtale inkl. test gennemføres den 23. og 26. april. Tiltrædelse er 1. juni 2019 eller snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset til og med december 2021 med mulighed for forlængelse.

Gadehavegård er en almennyttig boligafdeling under Danske Funktionærers Boligselskab. Der er 986 lejemål fordelt på 19 blokke, og der bor ca. 2100 mennesker i afdelingen. Gadehavegård administreres af Domea.dk, som er en af Danmarks største almene bygge- og boligadministrationer. Vores kunder – de almene boligselskaber – ejer tilsammen cirka 60.000 boliger. Vores mission er: Sammen gør vi Danmark til et bedre og billigere sted at bo. Det opnår vi ved at rådgive vores kunder om, hvordan vi sammen kan realisere deres drømme og visioner.

Søg jobbet