Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Repræsentantskabet vælger flertallet af medlemmerne i Domea.dks bestyrelse. Bestyrelsen har i alt 15 medlemmer, og repræsentantskabet vælger 10 af disse, som alle skal være beboere i de lokale boligorganisationer. Blandt de 10 medlemmer er bestyrelsens formand og næstformand, som skal vælges skiftevis hvert andet år. I 2017 er formanden på valg.

De sidste 8 medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra Domea.dks kredse. Landet er opdelt i 5 kredse, som svarer til de officielle danske regioner. I hver kreds gennemføres hvert år et indstillingsmøde, hvor de fremmødte beboere tager stilling til, hvem kredsen skal indstille (eller anbefale) som kandidat til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, og i 2017 skal kredsene indstille følgende:

Du kan læse om kredsenes indstilling af kandidater i de fastsatte retningslinjer her

Domea.dks repræsentantskab ikke bundet af, hvem kredsene indstiller. Repræsentantskabet kan vælge præcis de bestyrelsesmedlemmer, de synes, og nye kandidater kan stille op på selve repræsentantskabsmødet. Det siger loven, og det siger Domea.dks vedtægter, men der er naturligvis ingen traditioner for, at repræsentantskabet går imod kredsenes indstillinger.