Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Det første, du skal gøre, er at melde dig til mødet. Når du tilmelder dig mødet, skal du angive, om du er kandidat til bestyrelsesposten eller suppleantposten, eller måske begge dele. Du kan eventuelt læse mere om arbejdet som bestyrelsesmedlem i den ”jobprofil”, som bestyrelsen har udarbejdet.

Se jobprofilen her

Det bliver kandidaterne tilbudt

Hvis du – senest den 1. april – meddeler, at du stiller op som kandidat, så vil vi kontakte dig med tilbud om følgende:

  • En samtale med bestyrelsen om bestyrelsens arbejde (enten den 3. april i Vejle eller den 6. april i Høje-Taastrup)
  • Hjælp til udarbejdelse af skriftligt valgoplæg, som gøres tilgængeligt på Domea.dks hjemmeside
  • Hjælp til udarbejdelse af en valgvideo, som gøres tilgængelig på Domea.dks hjemmeside (videoer optages i forbindelse med samtalerne med bestyrelsen)

Du afgør selv, om og i hvilket omfang, du vil gøre brug af disse tilbud.

Indstillingsmødet i din kreds vælger kredsens kandidat

indstillingsmødet i din kreds vil alle kandidater få mulighed for at præsentere sig selv, og der vil herefter blive gennemført en valghandling, hvor alle de deltagende lejemål har 2 stemmer (ligesom på afdelingsmødet i din boligafdeling). Valghandlingen afgør, hvem kredsen vælger at indstille som bestyrelses- og suppleantkandidat i 2017.

Hvis du ønsker at være kandidat, men ikke har mulighed for at deltage på indstillingsmødet, så skal du ikke tilmelde dig mødet. Du skal i stedet sende en mail til valg2017@domea.dk og fortælle, hvem du er, hvor du bor, og om du stiller op som bestyrelsesmedlem, suppleant eller begge dele. Herefter vil vi kontakte dig. Hvis du ønsker en samtale med bestyrelsen eller hjælp til at lave en præsentationsvideo, så er det nødvendigt, at du sender din mail senest den 1. april.

Hvis du bliver indstillet som kandidat i din kreds, så vil du blive inviteret med til Domea.dks repræsentantskabsmøde den 9. juni i Nyborg, hvor du vil få lejlighed til at præsentere dig selv inden afstemningen.

Tidslinje, opdateret 15. marts 2017:

1. april

Sidste frist for at melde dig som kandidat, hvis du ønsker samtale med bestyrelsen og/eller hjælp til videopræsentation

3. april

Mulighed for samtale med bestyrelsen – Vejle

Mulighed for hjælp til præsentationsvideo

6. april

Mulighed for samtale med bestyrelsen – Høje-Taastrup

Mulighed for hjælp til præsentationsvideo

10. april

Sidste frist for tilmelding til indstillingsmøde – Kreds Sjælland.

11. april

Sidste frist for tilmelding til indstillingsmøde – Kreds Syddanmark

12. april

Sidste frist for tilmelding til indstillingsmøde – Kreds Nordjylland

18. april

Sidste frist for tilmelding til indstillingsmøde – Kreds Hovedstaden.

24. april

Sidste frist for tilmelding til indstillingsmøde – Kreds Midtjylland.

18. april

Indstillingsmøde – Kreds Sjælland.

19. april

Indstillingsmøde – Kreds Syddanmark.

20. april

Indstillingsmøde – Kreds Nordjylland.

26. april

Indstillingsmøde – Kreds Hovedstaden.

2. maj

Indstillingsmøde – Kreds Midtjylland.

9. juni

Repræsentantskabsmødet i Domea.dk vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter