Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Bestyrelsen har i 2015 og 2016 gennemført nogle særlige forløb for formands- og næstformandskandidater. Forløbene har mindet om rekrutteringsprocesser og har givet bestyrelsen et solidt grundlag for at pege på de bedst egnede kandidater. Tilsvarende forløb bliver kun gennemført i de år og de tilfælde, hvor bestyrelsen ikke på forhånd har valgt at indstille en kandidat til valg eller genvalg. Forløbet er derfor anderledes i 2017.

Du kan læse mere om formandens opgaver og ansvar og de kompetencer og egenskaber, som bestyrelsen lægger vægt på hos den kommende formand, i den "jobprofil", som bestyrelsen har udarbejdet.

Se jobprofilen her

Hvis du overvejer at stille op, så skal du senest den 1. april 2017 sende en mail til valg2017@domea.dk med oplysning om, at du ønsker at stille op som formand, hvem du er, og hvor du bor.

Det bliver kandidaterne tilbudt

Vi vil herefter kontakte dig med tilbud om følgende:

  • Et møde med udvalgte bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsens arbejde og formandens rolle heri (enten den 3. april i Vejle eller den 6. april i Høje-Taastrup)
  • Hjælp til udarbejdelse af skriftligt valgoplæg, som gøres tilgængeligt på Domea.dks hjemmeside
  • Hjælp til udarbejdelse af en valgvideo, som gøres tilgængelig på Domea.dks hjemmeside

Du afgør selv, om og i hvilket omfang, du vil gøre brug af disse tilbud.

Som kandidat til formandsposten vil du blive inviteret med til Domea.dks repræsentantskabsmøde den 9. juni i Nyborg, hvor du vil få lejlighed til at præsentere dig selv inden afstemningen.

Repræsentantskabet er ikke bundet af bestyrelsens indstilling og kan frit vælge den formand man ønsker. Kandidater kan også opstille på selve repræsentantskabsmødet. Hvis ikke du er medlem af repræsentantskabet, så har du kun adgang til mødet, hvis du på forhånd har meddelt, at du er kandidat.

Repræsentantskabet i Domea.dk består af repræsentanter fra alle boligorganisationernes bestyrelser og har ca. 225 medlemmer.

 

Tidslinje, opdateret 15. marts 2017

1. april

Sidste frist for at melde dig som formandskandidat, hvis du ønsker samtale med bestyrelsen og/eller hjælp til præsentationsvideo

3. april

Mulighed for samtale med bestyrelsen – Vejle

Mulighed for hjælp til præsentationsvideo

6. april

Mulighed for samtale med bestyrelsen – Høje-Taastrup

Mulighed for hjælp til præsentationsvideo

9. juni

Repræsentantskabsmødet i Domea.dk vælger formand for bestyrelsen