Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Domea.dk ligner sine kunder

Domea.dk ligner på mange måde de boligorganisationer, som vi administrerer.
Vi er omfattet af de samme regler, og vi er ikke sat i verden for at tjene penge. Vi har hverken ejere eller aktionærer, og vi hverken må eller skal lave et overskud.

Domea.dk er ikke en boligorganisation

Den store forskel på Domea.dk og vores kunder er, at man ikke kan bo hos Domea.dk. Domea.dk ejer ikke en eneste bolig. 
 
Til gengæld har vi styr på administration. Vi leverer administration til ca. 90 almene boligorganisationer, som tilsammen ejer cirka 60.000 boliger. De ca. 34.000 af boligerne udlejes gennem Domea.dk – det er også her, man bliver skrevet på venteliste til en bolig. Alle boligerne – og alle ventelisterne – tilhører de boligorganisationer, som har valgt at lade os administrere boligerne for dem.

Domea.dks bestyrelse

Domea.dks bestyrelse kan på mange måder sammenlignes med bestyrelsen for de enkelte boligorganisationer. Flertallet af medlemmerne i Domea.dks bestyrelse skal være beboere i de almene boligorganisationer, vi administrerer. Herunder også formand og næstformand.
 
Domea.dks bestyrelse består af 15 medlemmer:

  • Formand (valgt af Domea.dks repræsentantskab)
  • Næstformand (valgt af Domea.dks repræsentantskab)
  • Bestyrelsesmedlemmer fra Domea.dks 5 kredse (valgt af Domea.dks repræsentantskab)
  • Tre særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer (valgt af Domea.dks garantforsamling)
  • To medarbejderrepræsentanter (valgt af Domea.dks medarbejdere)

Bestyrelsen mødes 6-8 gange årligt. Bestyrelsen fastsætter de overordnede mål og formål for Domea.dks udvikling. Den fører også tilsyn med, at Domea.dk fungerer og udvikler sig efter hensigten. Det er Domea.dks bestyrelse, der ansætter virksomhedens administrerede direktør.

Du kan læse mere om, hvordan bestyrelsen vælges, her

Du kan se medlemmerne af Domea.dks bestyrelse her

Domea.dks repræsentantskab

Domea.dks repræsentantskab ligner repræsentantskabet i de boligorganisationer, vi administrerer. 

Repræsentantskabet består af 1-7 repræsentanter fra hver af boligorganisationerne, alt efter deres størrelse. Herudover er Domea.dks bestyrelse fødte medlemmer af repræsentantskabet.
 
Alt i alt er der ca. 225 medlemmer af repræsentantskabet.
 
Repræsentantskabet mødes mindst én gang om året – typisk i juni måned – hvor man blandt andet tager stilling til:

  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af Domea.dks årsregnskab
  • Valg af formand/næstformand og bestyrelsesmedlemmer
  • Behandling af indkomne forslag

Domea.dks garantforsamling

Domea.dks garantforsamling er noget særligt for Domea.dk. Den kan ikke sammenlignes med noget i boligorganisationerne.

Domea.dk er organiseret som et såkaldt garantiselskab. Det betyder, at vi tilbyder boligorganisationerne at købe garantibeviser i Domea.dk. Dermed bliver de medejere (garanter) og opnår stemmeret på Domea.dks garantforsamling.  
 
Det er meget små penge, der er tale om. Et garantibevis koster 1.000 kr. Alle almene boligorganisationer bliver tilbudt at blive garanter ved at købe garantibeviser i forhold til størrelse efter følgende tabel: 

0 – 1 lejemålsenheder: 1 garantibevis i alt
1 – 250 lejemålsenheder: 2 garantibeviser i alt
251 – 500 lejemålsenheder: 3 garantibeviser i alt
501 – 1000 lejemålsenheder: 4 garantibeviser i alt
1001 – 2000 lejemålsenheder: 5 garantibeviser i alt
2001 – 4000 lejemålsenheder: 6 garantibeviser i alt
 
Hvert garantibevis giver én stemme på Domea.dks garantforsamling.
 
Garantforsamlingen mødes hvert år samtidig med Domea.dks repræsentantskabsmøde. Garantforsamlingen vælger de tre særligt sagkyndige medlemmer af Domea.dks bestyrelse. Disse bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være beboere i boligorganisationerne. Men de vælges typisk, fordi de har en særlig viden om relevante emner.

Domea.dks administrative opbygning

Du kan læse mere om opbygningen af Domea.dks administration her