Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Klokken er syv om morgenen, og det regner. Udenfor på parkeringspladsen er driftskontorets personale mødt op – klædt i regntæt og klar til en dag med fart over feltet. Men først skal vi samles til en brief på kontoret. 

Med en kop kaffe i hånden tager jeg plads ved mødebordet sammen med boligorganisationens blå mænd, der med dagens bemanding udgør Henrik Christensen, Ivar Winther Jensen, Johnny Olsen og sjakbajs Henrik Larsen. Normalt tæller sjakket seks mand høj, men Allan Simonsen er på ferie og Allan Andersen er syg, så i dag er der kun fire.

- I virkeligheden var vi otte mand før, men vi må konstatere, at vi rent faktisk når mere nu, hvor vi kun er seks, siger ejendomsmester Henrik Larsen.

At de når mere er ikke bare en fornemmelse. Som en del af omstillingen er der blevet indført et timeregistreringssystem, der med tals tydelighed fortæller, at driftsfællesskabet ikke halter bagefter.

- Effektiviteten ligger rigtig meget i planlægningen. Når vi fx havde en mand ude at slå græs før i tiden, så blev han ofte ringet op undervejs om alle mulige småopgaver, han skulle løse. Så det kunne nogle gange godt tage en hel uge at få slået græs, siger Henrik Larsen med et smil.
Den gode planlægning har altså nedbragt behovet for mandetimer, hvilket har forbedret boligorganisationens økonomi markant.

- Og vi har endda fået nedbragt overarbejdstiden, selvom det var en travl periode, vi satte i gang i, siger Henrik.

Indstillingen er afgørende

I det nye system er organiseringen den, at der hver dag er en runderingsmand, der kører rundt til alle afdelingerne og ser, hvad der skal gøres, og hvad der eventuelt mangler vedligehold. Han er også organisationens ambassadør, den synlige mand, som skaber tryghed og snakker med beboerne.

Foruden runderingsmanden er der en servicemand, der kører ud på alle de beboeranmeldte servicebesøg, og så er der resten af holdet, der tager sig af de faste opgaver som græsslåning, bladrydning, hækklipning osv. Og modsat før, gør man hækken eller græsplænen færdig samme dag, som man får begyndt.

Ejendomsfunktionær Henrik Christensen varetager den nye funktion som runderingsmand i turnus med sin kollega Allan Simonsen, der i denne uge holder fri.

- For mig har omstillingen været en positiv oplevelse, men det er klart, at det har været en udfordring at starte ud lige i sommerferie-perioden samtidig med, at vi fik et meget større område at køre rundt i. Så der har været drøn på, og man skulle helt klart have løbeskoene på fra morgenstunden, fortæller han.

Ny lederrolle

Senere på dagen forklarer Henrik Larsen, der leder teamet, mig lidt mere om forandringen af rollen som ejendomsmester.

- Før var jeg mere en slags medspillende træner. Nu er min lederrolle en anden – og det indebærer bl.a., at jeg skal holde mig lidt mere på afstand af tingene og ikke blande fx beboerdemokraternes ønsker ind i driftsarbejdet.

Det er blevet tid til dagens for mit vedkommende sidste programpunkt: ejendomskontorets åbningstid, hvor Henrik Larsen besvarer opkald fra beboerne samtidig med, at han betjener dem, der lægger vejen forbi. Kontoret er kun nødtørftigt indrettet, og i hjørnet står en stabel arkivkasser og vidner om en sammenlægningsproces, der kun lige er begyndt.

- Det kan godt være, at det hele ikke er på plads endnu, men vi overholder vores forpligtelser overfor kunderne, og det er det vigtigste.
Førhen følte jeg altid, at jeg var bagefter. Det gør jeg ikke i dag. Nu er der styr på det!