Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Nordjylland  Kreds Nordjylland
2. marts 2020 kl. 17
Tilmeld dig kredsmødet

Midtjylland  Midtjylland
18. marts 2020 kl. 17
Tilmeld dig kredsmødet

Syddanmark  Syddanmark inkl. Fyn
10. marts 2020 kl. 17
Tilmeld dig kredsmødet

Sjælland  Sjælland og øerne
4. marts 2020 kl. 17
Tilmeld dig kredsmødet

Hovedstaden  Hovedstaden
9. marts 2020 kl. 17
Tilmeld dig kredsmødet

Bemærk: Hvis du bor i Danske Funktionærers Boligselskab (DFB), skal du tilmelde dig mødet i Hovedstaden, uanset hvor du bor. Det skyldes, at DFB har afdelinger i flere kredse, men at selve boligorganisationen hører hjemme i København. 

Hvad sker der på mødet?

Som beboer i en Domea.dk-administreret bolig er du velkommen til kredsmødet i din region. Formålet med mødet er bl.a. at vælge kredsens kandidater til Domea.dk's bestyrelse. Alle de deltagende lejemål på mødet har to stemmer (ligesom på afdelingsmødet i din boligafdeling).

Derudover vil programmet også indeholde fx oplæg og drøftelser af aktuelle emner og måske et underholdende indslag – og så er det en oplagt mulighed for at møde nye og kendte ansigter fra alle boligafdelingerne i din kreds. I spiser desuden sammen på kredsmødet.

Sådan gennemfører I valghandlingen
Se forretningsordenen for valghandlinger på kredsmøder
Regler og retningslinjer for Domea.dk's indstillingskredse

Hvem betaler?

Deltagelse og spisning er gratis. Du skal selv dække dine eventuelle udgifter til transport, men hvis du er medlem af en bestyrelse, vil du som hovedregel kunne få godtgjort dine udgifter af din lokale boligafdeling eller -organisation.

Af praktiske hensyn er det nødvendigt, at du tilmelder dig mødet inden fristens udløb. Du ser datoen for tilmeldingsfristen samme sted, som du tilmelder dig.

Til toppen