Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Deltag på regionsmødet

Alle organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer er velkomne til regionsmødet, og modtager særskilt invitation. Her på siden kan du se datoer for regionsmøderne. Formålet med mødet er bl.a. at vælge regionens kandidater til Domea.dk's bestyrelse, men der er også oplæg på programmet.

Nordjylland Kreds Nordjylland
Onsdag den 14. april, kl. 17

Midtjylland Midtjylland
Torsdag den 15. april, kl. 17

Syddanmark Syd- og Sønderjylland
Mandag den 19. april, kl. 17

Sjælland  Sjælland og øerne
Tirsdag den 27. april, kl. 17

Hovedstaden  Hovedstaden
Onsdag den 28. april, kl. 17

 Fyn
Tirsdag den 20. april, kl. 17

Bemærk: Hvis du bor i Danske Funktionærers Boligselskab (DFB), skal du tilmelde dig mødet i Hovedstaden, uanset hvor du bor. Det skyldes, at DFB har afdelinger i flere kredse, men at selve boligorganisationen hører hjemme i København. 

Se de valgte kandidater her

Hvad sker der på mødet?

Formålet med regionsmødet er bl.a. at vælge kredsens kandidater til Domea.dk's bestyrelse.
Hver deltagende boligorganisation på regionsmødet har 1 stemme samt yderligere 1 stemme for hver påbegyndt antal af 200 lejemålsenheder udover de 200 første, dog højst 7 stemmer i alt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men de deltagende fra en boligorganisations bestyrelse råder tilsammen over alle boligorganisationens stemmer på mødet. Stemmeretten udøves af organisations-bestyrelsesmedlemmer. De deltagende stemmeberettigede fra den enkelte boligorganisation afgør internt, hvem der skal udøve stemmeretten.

Derudover vil programmet også indeholde oplæg og drøftelser af aktuelle emner.

Sådan gennemfører I valghandlingen

Her finder du Retningslinjer for regionernes indstilling af kandidater og suppleanter til Domea.dk’s bestyrelse.

Digitale regionsmøder i 2021 pga covid19

På grund af covid-restriktionerne afholdes alle regionsmøderne i 2021 online. Det betyder, at både valg og oplæg sker via pc eller tablet. Alle organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer modtager en invitation med tilmeldingsmulighed. Forhåndstilmeldte kandidater inviteres også.

Af praktiske hensyn er det nødvendigt, at du tilmelder dig mødet inden fristens udløb, som er otte dage før det lokale regionsmøde. Du ser datoen for tilmeldingsfristen samme sted, som du tilmelder dig.​

Digitale regionsmøder i 2021 pga covid19

På grund af covid-restriktionerne afholdes alle regionsmøderne i 2021 online. Det betyder, at både valg og oplæg sker via pc eller tablet. Alle organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer modtager en invitation på mail med tilmeldingsmulighed. Forhåndstilmeldte kandidater inviteres også.

Af praktiske hensyn er det nødvendigt, at du tilmelder dig mødet inden fristens udløb, som er 8 dage før det lokale regionsmøde. Du ser datoen for tilmeldingsfristen i mailen, hvor du også kan tilmelde dig.

 

Til toppen