Beboerinfo - Villabyernes Boligselskab, Solrød

Videre til indhold | Videre til menunavigation

Villabyernes klubber

Beboerinfo


Aviser og reklamer

 
Vi må henstille om, at aviser og reklamer SKAL anbringes i de dertil indrettede papircontainere.
Hvis du ikke ønsker aviser og reklamer, kan du henvende dig til Post Danmark.
 
 

Beboerlokaler

 
Villabyerne råder over lokaler der kan lånes af beboerne til fest er o.l. Der er plads til maks. 50 pers. Lejen udgør kr. 1000,00.
 
 

Boligsikring

 
Læs mere her om reglerne for boligsikring, inkl. information om beregner, hvor man henvender sig m.m.
 
 

Containergården

 
Nøglebrik udleveres ved indflytning.
 
 

Cykelrum

 
I Elleholmen, Bøgeholmen, Lindeholmen, Rønneholmen og Birkeholmen findes cykelrum i stueetagen.
 
 

Internet og telefoni

 
Internet leveres af Bolignet-Aarhus. Information kan fås på kontoret.
 
 

Skrald

 
Villabyerne har aftaldssortering. Det påhviler den enkelte lejer at aflevere affaldet i de respektive containere på affaldsøerne.
 
 

Vaskeri

 
Vaskeriet er beliggende i Lindeholmen 16, og kort dertil fås, mod depositum, hos ejendomsinspektøren. Der skal straks gives besked om bortkomne kort, og depositummet vil være tabt. Nyt kort vil kunne fås mod nyt depositum.
Vi henstiller om, at den enkelte ikke anvender mere end 2 maskiner ad gangen. Samtidig understreges, at det ikke er tilladt at drikke øl i vaskeriet. Overtrædelse kan medføre, at vaskerikortet bliver inddraget.
Reglerne for brug af vaskeriet fremgår af ordensreglementet, pkt. 23. Se under Dokumenter (kommer snart...).

VASKERI:
Lindeholmen 16
Åbent alle dage kl. 06.00 - 22.00.
 
  • En del af