Vojens BSB, afd. 4 - Ofte stillede spørgsmål

Videre til indhold | Videre til menunavigation

Fandt du svar?

Du kan finde flere spørgsmål og svar under de forskellige områder på hjemmesiden

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan logger jeg ind på vores hjemmeside første gang?

Opret din profil

 1. Indtast brugernavn og adgangskode. Dem finder du enten fra dit Domea girokort, eller fra din PBS opgørelse under din Domea indbetaling. Bemærk at koden skal tastes ind med små bogstaver.
 2. Indtast din e-mail-adresse - den er fremover dit brugernavn.
 3. Lav en ny adgangskode.
 4. Nu modtager du en e-mail på den adresse, du har angivet som brugernavn.
 5. Klik på linket i e-mailen for at aktivere din profil. 
 6. De oprindelige koder kan herefter ikke længere benyttes til at logge ind.
 7. Log ind med din e-mail-adresse og din nye selvvalgte adgangskode.

Du kan også finde en mere udførlig vejledning til login her

Glemt adgangskode
Få tilsendt din adgangskode ved at klikke på ’Glemt adgangskode’ i login-feltet på din hjemmeside.
Adgangskoden sendes til den e-mail-adresse, du har angivet som brugernavn.
 
Hjælp
Skriv til websupport@domea.dk, hvis du har tekniske vanskeligheder.
Hvordan er jeg forsikret?
Domeas forsikring dækker ikke eventuelle skader på dit indbo, men kun skader på selve ejendommen. Det er derfor meget vigtigt, at have eller tegne en indboforsikring, når du flytter ind i en lejebolig.

Hvis uheldet sker

Hvis din bolig bliver skadet af fx brand, er det din egen indboforsikring, som skal dække både udgifter til nyt indbo og til en midlertidig bolig (genhusning), mens skaderne udbedres.
Må jeg holde husdyr?

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling om der gives tilladelse til at holde husdyr, hvilke husdyr og hvor mange. I de tilfælde kræves en skriftlig ansøgning.

Du kan se i afdelingens husorden om du må holde husdyr. Spørg din ejendomsmester, eller find oplysningerne i Beboermappen på din afdelings lokale hjemmeside.

Find lokale afdelingshjemmesider her

Må jeg bytte min bolig?

​Ja. Som lejer har du ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.

For at bytte din bolig, er der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Først og fremmest kræves det, at den fraflyttede lejer skal have beboet lejemålet minimum 3 år for at bytte kan komme på tale.

Find betingelser for boligbytte på Retsinformation §69: Regler om bytte i lov om leje af almene boliger

 
Udfyld vores bytteformular
Når du har sikret dig, at du opfylder betingelserne for boligbytte, skal du, den du vil bytte med samt dennes boligorganisation udfylde en elektronisk formular.
 
Må jeg fremleje min bolig?
Du må fremleje hele din bolig i indtil 2 år, når fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du kan læse mere om reglerne for fremleje her.
 
Når du har sikret dig, at du opfylder reglerne, skal du og fremlejer udfylde en elektronisk formular, som du skal underskrive med NemID.  Du finder formularen på vores kontaktside.
Hvad siger loven om almen leje?
Som lejer i en almen bolig har du nogle rettigheder, som er besluttet ved lov. Det er en god idé at sætte sig ind i loven, når du vælger at bo til leje, så du kender både dine rettigheder og pligter.
 
Læs mere på:
 
 Boligselskabernes Landsforening
Hvad er råderet?

Lejere i almene boliger har ret til at udføre forbedringer indvendig i boligen, og ved fraflytning få godtgjort en forholdsvis andel af de afholdte udgifter. Boligorganisationen skal dog godkende dine forbedringer inden du starter.

Læs mere om råderet i Beboermappen på afdelingens hjemmeside. Hent brochuren om råderet her

Er jeg berettiget til boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som beslutter om du er berettiget til boligstøtte. 
 
Hvordan søger jeg boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som beslutter om du er berettiget til boligstøtte. 
 
Kan jeg låne penge til indskuddet?

Ja, hvis du flytter i en almen bolig, kan du som udgangspunkt søge kommunen om lån til beboerindskud. Du kan søge, hvis du og boligen opfylder en række kriterier.

Læs mere om lån til boligindskud på www.borger.dk her

Undersøg evt. også din lokale kommunes hjemmeside. Gå til www.borger.dk for at få mere information

 

 

Hvornår får jeg min lejekontrakt?

Når Kundeservice har modtaget den underskrevne lejekontrakt, sender vi din genpart af lejekontrakten hurtigst muligt. Lejekontrakten bør opbevares omhyggeligt, så den altid kan findes frem, hvis der skulle blive behov for det.

Du kan få tilsendt lejekontrakten i brevform eller underskrive den elektronisk via NemID, hvilket er nemt og hurtigt.

Hvornår kan jeg hente nøglen til min nye bolig?

Du skal lave en aftale med pågældende ejendomsmester/Servicecenter for at få udleveret nøglerne til din nye bolig. Du kan finde kontaktinformationerne enten på din afdelings hjemmeside under 'Kontakt' eller i det brev vi har sendt dig sammen med lejekontrakten.

Du kan kun få udleveret nøglen, hvis du fremviser en kvittering for betaling af leje og indskud og eventuelt et underskrevet lånedokument fra kommunen.

Hvad er fristen for opsigelse?
Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned. Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv. indtil opsigelsesvarslet udløber.
 
Bemærk: Nogle ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse op til den første i en måned. Se i din lejekontrakt, om det gælder for din bolig.
 
 
 
Hvornår skal jeg flytte fra mit opsagte lejemål?
OBS: I din lejekontrakt kan du se de specifikke regler for fraflytning i netop din afdeling.
 
Når du har sagt dit lejemål op eller skal fraflytte det af anden grund, skal du give ejendomsmesteren adgang til at syne lejligheden, og du skal, senest 8 dage før du flytter, opgive en adresse, du kan kontaktes på.
 
Har du som lejer pligt til helt eller delvis at istandsætte det lejede ved fraflytning, kan det aftales, at du fraflytter det lejede indtil 14 dage før lejeforholdets ophør. Hent blanket til opsigelse
Hvordan klager jeg over flytteafregningen?
Hvis du vil gøre indsigelse overfor det endelige flytteregnskab, kan du klage. Vær opmærksom på følgende:
 1. Klagen skal være skriftlig og personlig
 2. Du skal i indsigelsen tydeligt specificere de områder i flytteafregningen, som du er uenig i
 3. Klagen sender du til Kundeservice via denne formular
Beboerklagenævnet
Hvis du bliver uenig med dit boligselskab, er der mulighed for at klage til beboerklagenævnet. Dette skal ske skriftligt og koster et mindre beløb.
 
Siden 1998 har alle kommuner med almene boliger haft pligt til at oprette et beboerklagenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner. Hvis du vil indbringe en sag for beboerklagenævnet, skal du henvende dig til beboerklagenævnet i den kommune, hvor afdelingen ligger.
 
Hvordan får jeg en almen bolig?

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet på venteliste til en bolig i et alment byggeri. Hvis der ikke umiddelbart er en ledig bolig, kan du skrive dig på venteliste i det boligselskab, som ejer afdelingen.

Hver boligorganisation har sin egen venteliste. For 190 kr. om året kan du skrive dig på venteliste til alle boligorganisationens afdelinger, hvis du i øvrigt opfylder kriterierne for fx familie- eller ældreboliger. Ungdomsboliger opererer oftest uden gebyr.

Gebyret dækker boligorganisationens omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten. Hvis du vil skrives på venteliste i to forskellige boligorganisationer, skal du betale to gebyrer. Domea administrerer ventelister for en række boligorganisationer, så du kan skrive dig op i flere organisationer samtidig.

Hvor kan jeg finde plantegninger over lejemålet?
Det er ikke alle steder, der forefindes plantegninger. Men de vil typisk ligge på afdelingens egen hjemmeside under Om afdelingen.
Hvordan logger jeg ind på ventelisten?
Se boliger med venteliste her

For at skrive dig på ventelisten til en eller flere boliger, skal du først logge dig på ventelisten:
 
Log på ventelisten første gang – Ny bruger
1. Hvis du ønsker at skrive dig på ventelisten til boliger, skal du først oprette dig som bruger med log-in, hvorefter du kan skrive dig op:
Opret dig som ny bruger på ventelisten her
2. Når du har oprettet dig som ny bruger, modtager du login-oplysninger i en email
3. Brug de tilsendte oplysninger om brugernavn og kodeord for at logge på ventelisten første gang
4. Næste gang du logger på, kan du vælge at logge på med de tilsendte oplysninger eller med NemID
 
Allerede skrevet på ventelisten?
Hvis du allerede er skrevet op til boliger med venteliste, kan du logge dig på her:
Log dig på ventelisten her
 
Glemt login?
Kontakt Kundeservices Websupport, hvis du har mistet/glemt dit login til ventelisten.
Kontakt vedr. glemt login
 
Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord (Venteliste og hjemmeside)?

Er dit kodeord bortkommet, kan du bestille et nyt.

Nyt kodeord til ventelisten
Nyt kodeord til ventelisten bestiller du her

Nyt kodeord til din afdelings lokale hjemmeside
Kodeord til hjemmesider kan bestilles på de respektive afdelinger eller organisationers hjemmesider, hvis du er oprettet. Brug linket 'Glemt adgangskode', som du finder i loginfeltet.

Du kan også få hjælp ved at kontakte vores Websupport via denne formular

 

Hvordan ændrer jeg min adresse og andre oplysninger på ventelisten?
Hvis du er flyttet og stadig gerne vil modtage tilbud om bolig, skal du sørge for at ændre din adresse og eventuelt andre oplysninger på ventelisten. Det kan fx være oplysninger om husstandssammensætning og ændrede boligønsker.
 
Bemærk at du vil blive slettet fra ventelisten, hvis den årlige opkrævning ikke bliver betalt.
 

Log på ventelisten her

Hvordan svarer jeg på, om jeg er interesseret i et boligtilbud?

Du kan svare ja eller nej til et boligtilbud ved at bruge vores kontaktformular her.

OBS!
Vær opmærksom på, at undlader du at besvare dit tilbud med enten Ja tak eller Nej tak, vil din ansøgning blive stillet i bero, og du får ikke længere tilsendt tilbud, men optjener blot anciennitet. Du skal så logge ind på ventelisten for at gøre din status aktiv igen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg...

Har du spørgsmål til Domea Kundeservice, så benyt vores kontaktside her.

Hos Kundeservice kan du få svar på spørgsmål vedr. huslejen, problemer i lejligheden, indvendig vedligeholdelse, installation af fx en vaskemaskine, forbedringer i boligen, opsigelse af dit lejemål samt bytte eller fremleje af din bolig. 

Jeg har mistet mit vaskekort
Kontakt dit ejendomskontor, som vil spærre det mistede kort og bestille et nyt. Der opkræves et mindre gebyr for bestilling af et nyt vaskekort.
Hvad er en vedligeholdelseskonto?

Det er en konto, hvor der hver måned bliver afsat et beløb til brug for indvendig vedligeholdelse af dit lejemål i den periode, hvor du bor der. Det er afdelingsbestyrelsen, der beslutter, hvilken type vedligeholdelsesordning, I har.
Det vil fremgå af din lejekontrakt eller evt. beboermappe, om dit lejemål har en vedligeholdelseskonto, samt hvilke rettigheder og pligter, det medfører.

Hvad kan jeg bruge pengene på min vedligeholdelseskonto til?

Generelt omfatter vedligeholdelsen hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Men det kan i nogle tilfælde være yderligere specificeret. Se i dit vedligeholdelsesreglement, hvilke former for istandsættelse, der dækkes af dit indestående på vedligeholdelseskontoen.

Vedligeholdelsesreglementet har du modtaget med din lejekontrakt eller i velkomstmappen. Læs mere om vedligeholdelse i Beboermappen.

Hvad er fleksibel udlejning?
Fleksibel udlejning betyder, at hvis du opfylder visse kriterier, kan du rykke op på ventelisten til et givent lejemål. Kommunen og de enkelte boligorganisationer aftaler kriterierne indbyrdes, og kriterierne kan derfor variere fra kommune til kommune.
 
Blandt de mest almindelige kriterier er:
 • At du har arbejde i kommunen, men bor i en anden. Kaldes også pendlerordning
 • At du er uddannelsessøgende
 • At du er nyskilt og skal bruge en bolig hurtigt
 • At du er senior og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig
Det koster 67,50 kr oven i opnoteringsgebyret at blive skrevet op efter reglerne om fleksibel udlejning.
Hvordan får jeg hjælp til hjemmesider?

Send en e-mail til websupport@domea.dk. Angiv navn, adresse og telefonnummer.

Har du problemer med din afdelings- eller organisationshjemmeside, så er det en hjælp, hvis du i beskrivelsen også angiver følgende:

 1. Ser det hver gang?
 2. Hvornår skete fejlen sidst. Ca. tidspunkt for fejlen. 
 3. Hvor kommer fejlen? Altså mere præcist: hvilket skærmbillede var du på, hvad trykkede du på?
 4. Kommer fejlen med det samme eller går der lang tid før den opstår (hvor browseren ligesom ’tænker’)?
 5. Hvilken webbrowser bruger du? Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera?
  • Hvilken version af browseren? Ie7? Ie9? Firefox 3.6?
 6. Hvilken maskine har du? (pc, mac)
 7. Hvilken forbindelse har du? (trådløs, kabel)
 8. Har du haft mulighed for at afprøve på en anden computer?
 9. Har du oplevet lignende fejl på andre hjemmesider?
Hvem kontakter jeg vedr. boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtte.
 
 • Domea Vojens, afd. 4
 • Farverdam, Glentevej, Hovedg...
 • 6500 Vojens
 • En del af