Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Servicecenter

Servicecenter Holbæk
Springstrup 15A
4300  Holbæk
mnvbolig@domea.dk
Telefon: 76444800
Kontortid
Telefonisk henvendelse
Mandag-torsdag ml. kl. 08.30 - 14.00, samt fredag ml. kl. 08.30-12.00
Personlig henvendelse kun efter forudgående aftale.

Se på kort

Om afdelingen

 
VELKOMMEN TIL DAMPMØLLEN
- Her bygges 69 familieboliger fordelt på 35 stk. 3-rums, 32 stk. 4- rums og 2 stk. 2-rums. Forventet indflytning er d. 15-10-2022.
 
Boligerne
Boligerne er gennemlyste med en gennemgående opholds- og spisestue med åbent køkken og adgang til bad og soveværelser. Hver bolig har sit eget depot. Opholdsrum er rummelige og velbelyste med gode, store soveværelser og baderum med plads til vaskesøjle. Stuerne har brede vinduespartier til gulv, og der etableres private altaner på de syd og vestvendte facader, som vender mod gårdrummet. Lejligheder, som vender mod altangang, får udendørs opholdsmulighed på små nicher på altangangen, hvor der er plads til borde og stole. Boligerne i stueetagen får adgang til egen have med en lille opholdsterrasse
 
Afdelingen
Parkeringspladser etableres langs skel mod vest med indkørsel fra Hovmarksvej og udkørsel til Møllegade. På hjørnet af Næstvedvej og Møllegade etableres en passage, der vil fungere som de gåendes primære ankomst til bebyggelsens gårdrum. Passagen udformes åben og lys og med mulighed for et langt kig ind i bebyggelsens gårdrum også for forbipasserende. Herfra går den offentlige sti gennem haven langs bygningens facade og ud på Hovmarksvej. Langs bygningen etableres hævede plinte som opholds- og adgangsarealer i niveau med bygningsafsnittenes stueplan for niveaufri adgang til trapperum og til terrasser. Der etableres ramper fra terræn til plintene for at sikre niveaufri adgang til boligerne. Ramper og gangstier udføres med belægning i betonfliser. Der plantes bøgehæk som afgrænsning mod skel. Mellem p-arealerne og de bygningsnære udearealer etableres grønt gårdrum med græsbevoksning. Den bevaringsværdige blodbøg ved indkørslen fra Hovmarksvej og valnøddetræet længere inde på grunden er bevaret og der er angivet placering for erstatningstræet ved opholdsarealet. Affaldsstationer placeres indhegnet i hver sin ende af bebyggelsen. Cykelparkering kan ske overdækket under de 3 halvtage, her etableres op til 71 pladser. Øvrige cykelparkeringspladser etableres ved byggeriets sydlige gavl mod Hovmarksgade samt i passagen mellem de 2 bygninger.
 
Nærområdet
Dampmøllegrunden i Ringsted udgør 4.978 m2 og afgrænses mod nord af Møllegade og Ringsteds bykerne, mod øst af Næstvedgade og mod syd af Hovmarksvej. Mod vest støder grunden op til villabebyggelse. Øst for byggegrunden ligger Ringsted Kirkegård, hvorfra der er åbent kig til den kommende bebyggelse, som kommer til at fremstå som en markering af Ringsteds historiske bygrænse og byens oprindelige relation til landskabet. Landskabet omkring Ringsted er meget kuperet, og også Næstvedvej stiger markant fra krydset ved Jernbanevej op mod Dampmøllekrydset. Grunden ligger centralt i gåafstand fra bymidten og 600 m fra Ringsted Station.

Lejemål i afdelingen