Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Om os

Hvem er vi?

Domea.dk er sat i verden for at skabe gode, trygge boliger, som er til at betale for almindelige mennesker. Det forudsætter så lav en husleje som muligt. Det opnår vi gennem løbende effektivisering og digitalisering af vores ydelser og fordi, vi er en af Danmarks største almene bygge- og boligadministrationer. Domea.dk er non-profit, ejet af kunderne og demokratisk ledet. Vi drives som en kommerciel virksomhed for at sikre så lav en husleje som muligt.

Læs mere om Domea.dks opbygning her

Hvad beskæftiger vi os med?

Vi leverer udlejning, administration og drift til almene boligselskaber. Nogle boligselskaber køber hele pakken. Andre nøjes med at bruge vores innovative it-platform og vores smarte koncepter for effektiv økonomistyring.

Læs mere om boligadministration

En stor del af Domea.dk beskæftiger sig med at varetage nybyggeri eller renovering på vegne af de almene boligselskaber. Nybyggerier varetages ofte sammen med private ejendomsudviklere, og ved udgangen af 2017 havde vi en såkaldt bygge-pipeline på cirka 12 mia. kroner.

Læs om vores byggerier og se eksempler på byggeprojekter

Hvem er vores kunder?

Vores cirka 100 kunder, som alle er almene boligselskaber, ejer til sammen cirka 58.000 boliger over det meste af Danmark. I Domea.dk ejer vi ikke selv nogen boliger, men fungerer som forretningsfører eller leverandør til vores kunder.

Hvordan fungerer vores virksomhed?

Domea.dk er non-profit og reguleret efter Almenboligloven. Vores bestyrelse vælges efter beboerdemokratiske principper blandt beboere og lokale beboerdemokrater.
I 2017 havde vi en omsætning på cirka 152 mio. kr. Vores væsentligste indtægter kom fra administrationshonorarer og såkaldt lovmæssige gebyrer (cirka 105 mio. kr.) og fra honorarer for byggesager (cirka 47 mio. kr.).

Læs mere om vores årsregnskab her

Hvor mange er vi?

Driften af boligerne varetages lokalt i de almene boligselskabers servicecentre, hvor der er ansat cirka 560 medarbejdere. I Domea.dk er vi cirka 140 medarbejdere, der løser opgaver inden for regnskab, økonomi, udlejning, markedsføring og bygherrerådgivning.

Hvordan er vi som arbejdsplads?

Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder og arbejder målrettet med udvikling af alle medarbejderes kompetencer. Vi tror på, at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibilitet i jobbet giver tilfredse medarbejdere og gode resultater. Det synes medarbejderne også. Ved den seneste trivselsmåling fra foråret 2018 vurderer medarbejderne, at tilfredsheden er væsentligt over gennemsnittet på 13 parametre ud af 14 mulige sammenlignet med 7.000 arbejdspladser i Danmark.

Se ledige stillinger hos Domea.dk