Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Hvert forår afholder Domea.dk repræsentantskabsmøde på Fyn, hvor bestyrelsemedlemmer fra boligorganisationer over hele landet samles. På mødet vælges medlemmer til Domea.dks bestyrelse og formand og næstformand for bestyrelsen. 

Domea.dk er et administrationsselskab. Vi ejer ikke en eneste bolig – det gør til gengæld vores kunder, ca. 90 almene boligorganisationer, som til sammen ejer ca. 60.000 boliger. Og det er netop beboere fra de boliger, som sidder i bestyrelserne i boligorganisationerne. De lokale bestyrelsesmedlemmer deltager på repræsentantskabsmødet i Domea.dk og kaldes som samlet gruppe repræsentantskabet. 

Hvem kan stille op?

Du kan stille op til Domea.dks bestyrelse, hvis du bor hos en af de ca. 90 boligorganisationer, som er kunder hos Domea.dk. Derudover er de eneste to krav, at du er myndig, og at du ikke har opsagt din bolig.

Se den nuværende bestyrelse

Hvem vælger hvem?

Det er repræsentantskabet, der vælger størstedelen af Domea.dks bestyrelse – også formanden og næstformanden. Repræsentantskabet er Domea.dks øverste myndighed og er sammensat af repræsentanter fra bestyrelserne i de lokale boligorganisationer fra hele landet. Repræsentantskabet har ca. 225 medlemmer og samles til valget hvert forår.

Bestyrelsen i Domea.dk har i alt 15 medlemmer, og repræsentantskabet vælger 10 af dem, som alle skal være beboere i de lokale boligorganisationer. 2 af de 10 bestyrelsesmedlemmer er formanden og næstformanden. De andre 8 medlemmer er blevet indstillet af deres lokale kredse, inden de er blevet valgt ind i Domea.dks bestyrelse. Indstillingen af formand og næstformand foregår på en anden måde. Se de to valgprocesser herunder.

De resterende 5 medlemmer af bestyrelsen er henholdsvis 3 særligt sagkyndige, valgt på garantforsamlingen, samt to medarbejderrepræsentanter, valgt af Domea.dks medarbejdere.

    Valgprocessen – trin for trin

  • For bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • For formand og næstformand


Hvor ofte er bestyrelsen på valg?

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hver andet år. Det samme er formanden og næstformanden – men typisk ikke det samme år. De er skiftevis på valg hvert andet år.

Hvis du vil vide mere om Domea.dks opbygning, får du overblikket her

Til toppen