Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Brug af personoplysninger

I Domea.dk gør vi os umage for at opbevare persondata korrekt.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. De oplysninger, som du indtaster i forbindelse med opskrivning på venteliste eller ansøgning til job, er personlige og fortrolige.

Når du har skrevet dig op til en bolig, overføres oplysninger til vores interne boligudlejningssystem. Ligeledes overføres dine oplysninger til vores rekrutteringssystem, når du søger et job hos os. Formularer (Opskrivning til venteliste o.l.), hvor du bliver bedt om at oplyse CPR-nr. eller andre personfølsomme personoplysninger, afvikles via en sikker forbindelse (SSL Kryptering), således at det er sikkert for dig at afgive CPR-nummer, når dette er nødvendigt.

Domea.dk opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere og servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge lovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Læs mere om dine rettigheder i vores politikker længere nede på siden.

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 64 64
kundeservice@domea.dk
Hjælp og kontakt

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Domea.dks politikker for behandling af persondata

Politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med venteliste
Politik for behandling af personoplysninger om beboere
Politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning
Politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager
Politik for behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen
Politik for behandling af personoplysninger ved brug af Domea.dks Facebook-side

Domea.dks brug af cookies

Se, hvilke cookies Domea.dk anvender