Administrationen
Domea.dk s.m.b.a.
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
E-mail: domea@domea.dk
Telefon: 76 64 64 64

CVR: 56710116

For leverandører

I Domea.dk benytter vi udelukkende elektronisk fakturering. Det betyder, at vi kun modtager fakturaer elektronisk.

Læs mere om elektronisk fakturering

Rammeaftaler
Rammeaftaler med leverandører indgås enten direkte eller i forbindelse med et EU-Udbud.
EU-Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for vare- og tjenesteydelser. Der afholdes et EU-udbud, når omsætningen for en vare eller tjenesteydelse er over tærskelværdien.

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Rabat og samhandelsaftaler
Domea.dk indgår løbende samhandelsaftaler med forskellige leverandører til gavn for beboerne.

Læs mere om rabataftaler