Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Alle boligselskaber har en venteliste

Almene boliger tildeles efter et ventelisteprincip. Alle boligselskaber har venteliste.
Et boligselskab har flere boligafdelinger, og du kan i princippet stå på venteliste i alle boligselskabets afdelinger.
Du kan ikke skrive dig op til én specifik bolig, du skriver dig op til en gruppe af boliger. Til gengæld er du i din gode ret til at sige nej til en bolig, du bliver tilbudt, uden at miste din placering på ventelisten.

Boligafdelinger med venteliste

Det koster det

Familieboliger
Det koster 190 kr. eller 250 kr. om året at være skrevet op til familieboliger i et boligselskab, uanset om du skriver dig op til ledige boliger eller til boliger med venteliste.

  • 190 kr – når cpr-nr. og e-mailadresse oplyses
  • 250 kr – når enten cpr-nr. eller e-mailadresse ikke oplyses

Prisen afspejler, om vi har mulighed for at fremsende fx tilbud om bolig og kontrakt digitalt (190 kr.). Mangler der cpr-nummer eller e-mailadresse, kan fysisk post være nødvendig (250 kr.). Cpr-nr. skal fx bruges, hvis du skal skrive under på en kontrakt med NemId/MitId.

Et boligselskab har flere boligafdelinger, så du kan skrive dig op i flere boligafdelinger i det samme boligselskab for de 190/250 kr. Ønsker du at skrive dig op i en eller flere boligafdelinger, der hører under et andet boligselskab, koster det nye 190/250 kr. om året.

Du vil blive slettet fra ventelisten, hvis ikke du betaler den årlige opkrævning.

Ungdomsboliger
Det er gratis at stå på venteliste til en ungdomsbolig.

Ældreboliger
Ældreboliger kan du ikke skrive dig på venteliste til her hos os – men du kan se, hvor vores kunders ældreboliger ligger, og hvordan de er indrettet, her. Det er kommunen, der anviser til ældreboliger, så det er der, du skal henvende dig, hvis du er interesseret i en ældrebolig.

Læs mere om de tre almene boligtyper her

To typer af venteliste

Der er to typer af ventelister, en intern og en ekstern. Nye boligsøgende bliver skrevet op på en ekstern venteliste. Når du allerede bor i en almen bolig – og står på lejekontrakten – har du mulighed for at blive skrevet på den interne venteliste i det boligselskab, din boligafdeling hører under – dog ikke hvis du bor i ungdomsbolig. Ledige boliger tilbydes hver anden gang først til dem på den interne venteliste og hver anden gang først til dem på den eksterne venteliste. Får du tildelt en ny bolig, skal du/I opgive den bolig, du/I bor i. Det koster også 190 kr. at stå på en intern venteliste.

Ventetiden
Man kan desværre ikke forudsige, hvor lang tid du skal stå på venteliste, før du evt. bliver tilbudt en bolig. Det afhænger af flere ting, bl.a. af dit nummer på ventelisten, af hvor lang listen er, når du skriver dig på, og hvor hurtig udskiftning der er i boligerne i det boligselskab eller den boligafdeling, du har skrevet dig op i. Både du og andre er desuden i jeres gode ret til at sige nej tak til et boligtilbud – gør man det, beholder man sin placering på ventelisten.

Boliger uden venteliste
Hvis en bolig står tom, kan du i princippet få den med det samme uden at stå på venteliste.

Læs mere om ledige boliger her

Søg en ledig bolig

GUIDE til ventelisten

Du optjener anciennitet i hele boligselskabet

Når du står på en venteliste i et boligselskab, optjener du anciennitet i hele boligselskabet, ikke kun i den eller de afdelinger, du specifikt er skrevet op i. Det vil sige, at hvis du gerne vil skrives op til en bolig i en anden boligafdeling i samme boligselskab end den eller dem, du hidtil har været skrevet op i, tager du din anciennitet med dig.
Du kan også vælge ”bare” at være skrevet på venteliste i boligselskabet uden at vælge en eller flere boligafdelinger. Så står du passivt og optjener anciennitet, men du bliver ikke tilbudt en bolig.

Tilbud om bolig

En ledig bolig i en boligafdeling tilbydes halvdelen af gangene først til dem på den interne venteliste, og den anden halvdel af gangene tilbydes den først til dem på den eksterne venteliste.

Det sker der med dit nummer på ventelisten
Når du har fået en ny bolig via dit ventelistenummer, bliver du automatisk afmeldt den pågældende venteliste. Årsagen er, at du bruger dit ventelistenummer, når du får en bolig.

Det gælder i langt de fleste tilfælde. Dog har enkelte boligselskaber besluttet, at det er muligt at opretholde sit ventelistenummer, selvom man har fået en bolig. Dermed kan man bevare ancienniteten. Er det tilfældet, får du det at vide, når du har fået tildelt din nye bolig.

Få fremvist boligen
Du kan i de fleste tilfælde få fremvist den bolig, du bliver tilbudt, inden du svarer ja eller nej tak til den. For aftale, brug det telefonnummer, der står i boligtilbuddet.

Svar på et boligtilbud

Hvis du bliver tilbudt en bolig, svarer du ja eller nej tak til den ved at bruge vores formular, som ligger på Domea.dk. Der vil være et link til formularen i det boligtilbud, du modtager. Du kan også bruge linket herunder. Når du har valgt Ja eller Nej i formularen, udfylder du de felter, der kommer frem, og trykker ’Send’.
Du skal typisk svare på tilbuddet inden for syv dage. Den præcise deadline vil stå i tilbuddet.

Svar på boligtilbud her

Vær opmærksom på, at hvis du ikke svarer på boligtilbuddet, bliver din venteliste-status sat i bero. Det betyder, at du ikke længere får boligtilbud fra dette boligselskab. Du optjener dog stadig anciennitet. Du kan til hver en tid selv gå ind på Lejeboligen.nu og aktivere din venteliste-status igen. Se, hvordan du ændrer status på ventelisten i guiden ovenfor.

Et 'nej tak' har ingen konsekvens for din placering på ventelisten
Du kan sige nej til lige så mange boligtilbud, du ønsker, uden det får betydning for din placering på ventelisten. Det betyder også, at hvis alle foran dig på listen siger nej til en bolig, og du gør det samme, vil alle beholde den samme placering på ventelisten.

Til toppen

Kontakt os

Skriv til Kundeservice

Få hjælp til at skrive dig på venteliste her.

Ring til Kundeservice

Mandag-Torsdag: 8.00-20.00

Fredag: 8.00-16.00