Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Undersøgelser helt tilbage fra 2003 viser, at energiforbruget i identisk udformede boliger kan svinge med helt op til 300 procent afhængig af beboernes adfærd. Samtidig ved man, at energiforbrug er ’usynligt’ for de fleste beboere.

Det var baggrunden for, at Domea gennem sit engagement i Energi & Miljø har deltaget i et projekt, der skal afdække, om det er muligt at begrænse beboernes energiforbrug gennem øget oplysning og synliggørelse af energiforbruget.

Og nu viser resultaterne af tre forsøg, at det godt kan lade sig gøre at motivere beboerne til at spare på energien. De bedste resultater opnås, hvor synliggørelsen bliver en del af hverdagen, fx via et display i entreen. Til gengæld er effekten lavere, hvis brugerne aktivt skal gøre noget for at se deres forbrug, fx via en computer, en hjemmeside eller en app.

Det er dog ikke klart præcist, hvad der får beboerne til at ændre adfærd, men forsøget viser, at selv små ændringer kan reducere forbruget.

Læs om projektet og de enkelte resultater på AlmenNets hjemmeside her

Domea har deltaget i projektet i samarbejde med Boligselskabet fsb, ØsterBO, AKB København, ista, CASI Technology og BA Technologies. Projektet er støttet af Realdania.

Uddrag af resultaterne

I Boligforeningen ØsterBo i Grejsdalsparken ved Vejle blev der monteret skærme i 40 boliger, som dagligt viste beboernes vand- og varmeforbrug. Endvidere har beboerne mulighed for at hente yderligere oplysninger om deres forbrug via internettet.

Resultatet blev en nedgang i vandforbruget på 15 procent og i vandforbruget på fire procent.

Beboerne var generelt positivt stemt over for projektet. De oplevede, at det har gjort dem mere bevidste omkring deres energiforbrug og fået dem til at ændre nogle vaner, og at det i sidste ende kan hjælpe dem til at spare på forbruget.

I boligorganisationen fsb i København fik 40 kollegieboliger med højt varmeforbrug og 60 familieboliger tilbudt en månedsrapport, app og webløsning, hvor de løbende fik oplysninger om deres varme- og vandforbrug.

Resultatet blev en pæn nedgang i varmeforbruget på syv procent og en nedgang i vandforbruget på tre og syv procent for henholdsvis Solbakken og Birkebo

Ifølge en rundspørge blandt en lille gruppe beboere i Birkebo, har beboerne ikke foretaget store ændringer i deres adfærd. Men beboerne har været glade for de omdelte månedsopgørelser over forbruget, og forsøget har altså medført en reduktion af forbruget.

I AKBs afdeling Frederiksholm, karré 15 i København har de 33 boliger, der tilmeldte sig forsøget, fået tilbudt sms-løsning samt adgang til web og app med egne energispare-data. Hertil omdeling af gode råd og vejledninger.

Resultatet blev en reduktion af varmeforbruget på ca. fem procent

Beboerne var glade for at få tilbudt informationer om forbruget, men de giver ikke udtryk for at have gjort noget væsentligt for at ændre adfærd.