Horsens største boligorganisation, Odinsgaard med 1.774 lejemål, har fra januar købt sig ind på Domeas it- og administrationsplatform.

Tilsvarende for det ny-fusionerede SØBO-ASBO med 2.124 lejemål.

Det tidligere ASBO er allerede på Domeas it- og administrationsplatform, og fra april kommer det tidligere SØBO med på platformen. SØBO-ASBO har nu udskrevet en navne-konkurrence blandt beboerne for at finde et nyt navn til det nye selskab.

Ved at købe sig ind på Domeas it- og administrationsplatform får Odinsgård og SØBO-ASBO adgang til Domeas koncepter og forretningsgange i Bolig4. Hertil kommer adgang til web-platformen og en række andre ydelser, bl.a. inden for løn, iSyn og hjemmesider. Endelig har de mulighed for at tilkøbe en ydelser fra Domeas specialistfunktioner. Det sikrer, at selskaberne bliver styrket og fremtidssikret lokalt uden at give køb på deres selvstændighed

Odinsgaard og SØBO-ASBO står selv for drift og udlejning.