Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedlægges

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bliver nedlagt, og opgaverne som hidtil er blevet varetaget i dette mininisterium under minister Carsten Hansen flyttes til andre ministerier. En stor del af ministeriet rykkes til Erhvervs- og vækstministeriet, hvor Troels Lund Poulsen (V) er minister. Ansvaret for almene boliger, privatudlejning og byfornyelse flyttes til det nye Udlændinge- Integrations- og Boligministerium, hvor Inger Støjberg (V) er ny minister.

Regeringen vil styrke indsats imod ghetto-dannelser

I regeringsgrundlaget er boligpolitikken, der er rettet mod den almene boligbranche nævnt i forbindelse med en særlig indsats mod ghettoer. Specifikt siger regeringsgrundlaget: ”Det er uacceptabelt, at der i Danmark findes mennesker, der reelt er isolerede fra det omgivende samfund, og som lever efter egne normer og regler. Derfor vil regeringen fremlægge en plan til at forbedre indsatsen i ghettoområderne”.